THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI CỦA OUTFIT7

Các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối này ("EULA" hay “Thỏa thuận”) sẽ chi phối mối quan hệ giữa Bạn và Outfit7 Limited – có địa chỉ đăng ký tại 1st Floor Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, EC3M 6BN London, United Kingdom, và có địa chỉ kinh doanh tại Christaki Kranou 20, 2nd Floor, 4041 Limassol, Cyprus (cùng với các công ty con và chi nhánh của Outfit7, sau đây được gọi là “Outfit7” hoặc “Chúng tôi”) liên quan đến việc Bạn sử dụng ứng dụng do Outfit7 phân phối mà Bạn đã cài đặt, cũng như bất kỳ và tất cả các bản cập nhật và nâng cấp có liên quan sẽ thay thế hoặc bổ sung ứng dụng theo bất kỳ khía cạnh nào (“Ứng dụng” hay “Các ứng dụng”), trừ khi bất kỳ bản cập nhật hoặc nâng cấp nào như vậy được đi kèm với một giấy phép riêng biệt trong trường hợp giấy phép đó sẽ chi phối.

Việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của Bạn (bao gồm cả thông tin cá nhân) được chi phối bởi Chính sách quyền riêng tư của Outfit7, có sẵn trực tuyến tại https://outfit7.com/privacy/en (“Chính sách quyền riêng tư”). Hơn nữa, hậu quả của việc thu thập thông tin cá nhân từ một trẻ em dưới độ tuổi được đồng thuận kỹ thuật số và bất kỳ điều khoản bảo vệ trẻ em cụ thể theo lãnh thổ nào cũng được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Việc sử dụng Ứng dụng cũng chịu sự chi phối của Chính sách video của Outfit7, có sẵn trực tuyến tại https://outfit7.com/video-policy/ (“Chính sách video”), được đưa vào Thỏa thuận theo tham chiếu này.

Nếu Bạn tải xuống Ứng dụng từ bất kỳ chợ trực tuyến nào dành cho các ứng dụng phần mềm hoạt động trên các thiết bị được cung cấp bởi hệ điều hành (ví dụ: Apple App Store, Google Play và Microsoft Store, PlayStation Store, Nintendo Game Store) hoặc nếu Bạn chơi Ứng dụng trực tuyến (khi điều này sẵn có), Bạn thừa nhận rằng Bạn đã xem xét và chấp nhận các điều khoản dịch vụ áp dụng cho chợ, nền tảng hoặc hệ điều hành trực tuyến đó (“Điều khoản đặc biệt”).

BẰNG CÁCH CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP ỨNG DỤNG, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG EULA NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG EULA NÀY HOẶC KHÔNG MUỐN BỊ RÀNG BUỘC BỞI CHÚNG, VUI LÒNG KHÔNG CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP ỨNG DỤNG. TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ XUNG ĐỘT GIỮA CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG EULA NÀY VÀ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ NÀO, CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG EULA NÀY SẼ LUÔN CÓ GIÁ TRỊ ÁP DỤNG.

Bạn có thể tìm thấy các đặc điểm chính của từng Ứng dụng trong phần mô tả của cửa hàng ứng dụng và/hoặc trong phần “Cách chơi” trong Ứng dụng theo tùy từng trường hợp.

1. GIẤY PHÉP

1.1 CẤP GIẤY PHÉP GIỚI HẠN

Thông qua việc mua hoặc sử dụng Ứng dụng, Bạn đang có được và Outfit7 cấp cho Bạn giấy phép cá nhân, có thể hủy bỏ, có giới hạn, không độc quyền, không thể cấp phép lại, không thể chuyển nhượng để cài đặt và sử dụng Ứng dụng cho mục đích sử dụng phi thương mại của riêng Bạn, đồng thời tuân theo các giới hạn được xác định trong EULA này. Ứng dụng đang được cấp phép cho Bạn và Bạn xác nhận rằng không có danh nghĩa hoặc quyền sở hữu nào đối với Ứng dụng được chuyển giao hoặc chuyển nhượng cho Bạn và EULA này không được hiểu là hành vi bán bất kỳ quyền nào của Ứng dụng. Các quyền của bạn được cấp ở đây tùy thuộc vào việc Bạn tuân thủ EULA này và Bạn đồng ý không sử dụng Ứng dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Bất kỳ hình thức sử dụng thương mại nào cũng bị nghiêm cấm.

1.2 GIẤY PHÉP GIỚI HẠN

Bất kỳ việc sử dụng Ứng dụng nào vi phạm các Giấy phép giới hạn này đều bị nghiêm cấm và có thể dẫn đến việc thu hồi Giấy phép giới hạn của Bạn ngay lập tức và có thể khiến Bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

Trừ khi Bạn đã nhận được sự cho phép trước bằng văn bản từ Outfit7, Bạn đồng ý sẽ không:

 • sử dụng gian lận, phần mềm tự động hóa, các bot, bản hack hoặc bất kỳ phần mềm trái phép nào khác được thiết kế để sửa đổi hoặc can thiệp vào Ứng dụng và/hoặc bất kỳ tệp nào là một phần của Ứng dụng;
 • khai thác thương mại Ứng dụng Outfit7, Lối chơi, Nhân vật, Thiết kế, mô hình 2D hoặc 3D, Tác phẩm nghệ thuật hoặc bất kỳ phần nào khác của Ứng dụng;
 • tạo Tác phẩm phái sinh của Ứng dụng;
 • truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng bằng bất kỳ công nghệ hoặc phương tiện nào khác ngoài những công nghệ hoặc phương tiện được cung cấp trong Ứng dụng hoặc thông qua các phương tiện được ủy quyền rõ ràng khác mà Outfit7 có thể chỉ định;
 • tạo bản sao của Ứng dụng và đưa lên mạng để nhiều người dùng có thể sử dụng;
 • đăng ký tên miền, tài khoản mạng xã hội hoặc địa chỉ liên quan bao gồm nhãn hiệu của Outfit7;
 • sử dụng Ứng dụng hoặc tài sản có liên quan và/hoặc nhãn hiệu của Outfit7 trên hoặc liên quan đến nội dung (i) quảng bá gian lận, xâm nhập, bạo lực, phân biệt đối xử, chủ đề không phù hợp, hoạt động bất hợp pháp hoặc nội dung khiêu dâm; (ii) đưa ra những tuyên bố không đúng sự thật, không trung thực, chê bai hoặc bôi nhọ Outfit7 và/hoặc các sản phẩm, nhân viên và đại lý của Outfit7; và/hoặc (iii) chứa nội dung phản cảm khác;
 • bán lại, sao chép, chuyển nhượng, phân phối, hiển thị, chuyển ngữ hoặc sửa đổi Ứng dụng hoặc tạo các sản phẩm phái sinh của Ứng dụng hoặc bất kỳ phần nào của Ứng dụng;
 • tái sử dụng, sao chép hoặc phân phối văn bản, hình ảnh, âm nhạc, mã vạch, video, dữ liệu, siêu liên kết, màn hình hoặc bất kỳ nội dung nào khác do Ứng dụng cung cấp;
 • phân phối lại, cấp phép lại, cho thuê, phát hành, thể hiện, bán, chuyển nhượng, cho thuê, tiếp thị, chuyển giao hoặc cung cấp Ứng dụng cho bên thứ ba;
 • tìm cách vô hiệu hóa, đảo ngược kỹ thuật, giải mã hoặc cố gắng trích xuất mã nguồn của Ứng dụng hoặc bất kỳ phần nào trong đó, trừ khi điều này được cho phép hoặc yêu cầu rõ ràng theo luật hiện hành hoặc theo các điều khoản cấp phép chi phối việc sử dụng bất kỳ thành phần nguồn mở nào có trong ứng dụng;
 • xóa, làm mờ hoặc theo bất kỳ cách nào thay đổi bất kỳ cảnh báo, thông báo nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ thông báo về bản quyền hoặc quyền sở hữu nào khác) hoặc liên kết xuất hiện trong Ứng dụng;
 • sử dụng Ứng dụng khi đang điều khiển phương tiện;
 • xóa hoặc thay đổi nhãn hiệu hoặc biểu tượng hoặc thông báo pháp lý của Outfit7 có trong Ứng dụng hoặc tài sản liên quan;
 • sử dụng dịch vụ để cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ dịch vụ, dữ liệu, tài khoản hoặc mạng nào bằng bất kỳ phương thức nào;
 • đăng bất kỳ thông tin nào có ảnh khỏa thân, bạo lực hoặc chủ đề xúc phạm hoặc có chứa liên kết đến nội dung đó;
 • cố gắng hoặc quấy rối, lạm dụng, đe dọa, phỉ báng hoặc xâm phạm hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên nào khác;
 • sử dụng Ứng dụng theo bất kỳ cách nào bất hợp pháp, gian lận hoặc lừa đảo;
 • sử dụng công nghệ hoặc bất kỳ phương tiện nào khác để truy cập thông tin độc quyền của Outfit7 mà không được Outfit7 cho phép;
 • sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ hệ thống tự động nào để truy cập trang web hoặc hệ thống máy tính của Outfit7;
 • cố đưa vi-rút hoặc bất kỳ mã máy tính độc hại nào khác làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính, phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào;
 • cố truy cập trái phép vào mạng máy tính hoặc tài khoản người dùng của Outfit7;
 • khuyến khích hành vi cấu thành tội hình sự, hoặc sẽ làm phát sinh trách nhiệm dân sự; hoặc
 • sử dụng Ứng dụng theo bất kỳ cách nào không được cho phép rõ ràng trong EULA này.

Outfit7 có quyền quyết định của riêng mình về loại hành vi nào được coi là vi phạm các điều khoản trong EULA này. Ngoài ra, Outfit7 có quyền thực hiện hành động thích hợp do Bạn vi phạm các điều khoản trong EULA này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cấm Bạn sử dụng toàn bộ hoặc một phần Ứng dụng Outfit7.

1.3 HÌNH THỨC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ĐƯỢC CHO PHÉP

VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VÀ BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CỦA BẠN ĐƯỢC TRUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG DỤNG ĐÃ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG CHỨC NĂNG CỦA ỨNG DỤNG VÀ CẤP GIẤY PHÉP GIỚI HẠN NHƯ ĐÃ NÊU Ở TRÊN. BẠN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HOẶC BẤT KỲ THÀNH PHẦN NÀO CỦA ỨNG DỤNG, TRỪ KHI ĐƯỢC OUTFIT7 CHO PHÉP RÕ RÀNG TRƯỚC BẰNG VĂN BẢN.

2. TRUY CẬP VÀ TẢI ỨNG DỤNG TỪ APP STORE CỦA APPLE

Những điều sau đây áp dụng cho bất kỳ Ứng dụng nào được truy cập thông qua hoặc tải xuống từ App Store của Apple (“Ứng dụng có nguồn gốc từ App Store”):

 • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng (i) EULA này chỉ được ký kết giữa Bạn và Outfit7 chứ không phải Apple; và (ii) Outfit7, không phải Apple, chịu hoàn toàn trách nhiệm về Ứng dụng có nguồn gốc từ App Store và nội dung của Ứng dụng đó. Việc bạn sử dụng Ứng dụng có nguồn gốc từ App Store phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ của App Store của Apple.
 • Bạn sẽ chỉ sử dụng Ứng dụng có nguồn gốc từ App Store (i) trên sản phẩm mang nhãn hiệu Apple chạy iOS (phần mềm hệ điều hành độc quyền của Apple); và (ii) như được cho phép bởi “Quy tắc sử dụng” được quy định trong Điều khoản dịch vụ của App Store của Apple.
 • Bạn thừa nhận rằng Apple không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào đối với Ứng dụng có nguồn gốc từ App Store.
 • Trong trường hợp bất kỳ Ứng dụng có nguồn gốc từ App Store nào không tuân thủ bất kỳ điều khoản bảo hành hiện hành nào, Bạn có thể thông báo cho Apple và Apple sẽ hoàn trả giá mua Ứng dụng có nguồn gốc từ App Store cho Bạn và trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Apple sẽ không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với Ứng dụng có nguồn gốc từ App Store. Giữa Outfit7 và Apple, bất kỳ khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn nào khác có thể quy cho việc không tuân thủ bất kỳ bảo hành nào sẽ do Outfit7 chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 • Bạn và Outfit7 thừa nhận rằng, giữa Outfit7 và Apple, Apple không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào mà Bạn có hoặc bất kỳ khiếu nại nào của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Ứng dụng có nguồn gốc từ App Store mà Bạn sở hữu và sử dụng Ứng dụng có nguồn gốc từ App Store, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) khiếu nại về trách nhiệm sản phẩm; (ii) bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Ứng dụng có nguồn gốc từ App Store không tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào; và (iii) khiếu nại phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc luật tương tự.
 • Bạn và Outfit7 thừa nhận rằng, trong trường hợp có bất kỳ bên thứ ba nào khiếu nại rằng Ứng dụng có nguồn gốc từ App Store hoặc việc Bạn sở hữu và sử dụng Ứng dụng có nguồn gốc từ App Store đó vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba đó, như ở giữa Outfit7 và Apple, thì Outfit7, chứ không phải Apple, sẽ tự chịu trách nhiệm về việc điều tra, biện hộ, giải quyết và giải quyết bất kỳ khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nào như vậy trong phạm vi yêu cầu của EULA này.
 • Bạn và Outfit7 thừa nhận và đồng ý rằng Apple và các công ty con của Apple là người thụ hưởng bên thứ ba của EULA này và khi Bạn chấp nhận EULA này, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) thực thi EULA này.
 • Bằng cách sử dụng Ứng dụng có nguồn gốc từ App Store, Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (i) Bạn không sống ở quốc gia chịu lệnh cấm vận của Chính phủ Hoa Kỳ hoặc quốc gia đã được Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố”; và (ii) Bạn không có tên trong danh sách các bên bị cấm hoặc bị hạn chế của Chính phủ Hoa Kỳ.
 • Không giới hạn bất kỳ điều khoản nào khác của EULA này, Bạn phải tuân thủ tất cả các điều khoản thỏa thuận hiện hành của bên thứ ba khi sử dụng Ứng dụng có nguồn gốc từ App Store.

TRUY CẬP VÀ TẢI ỨNG DỤNG TỪ PLAYSTATION STORE

Những điều sau đây áp dụng cho bất kỳ Ứng dụng nào được truy cập thông qua hoặc tải xuống từ PlayStation Store:

 • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (i) EULA này chỉ được ký kết giữa Bạn và Outfit7 chứ không phải giữa Sony Interactive Entertainment, Inc., Sony Interactive Entertainment LLC, Sony Interactive Entertainment Europe Ltd. (“SIE Group Company”) và Bạn; (ii) Outfit7, không phải SIE Group Company, chịu hoàn toàn trách nhiệm về Ứng dụng;
 • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Bạn được cấp giấy phép giới hạn để chỉ sử dụng Ứng dụng trên hệ thống mà Bạn sở hữu hoặc kiểm soát hoặc hệ thống khác mà Ứng dụng được PlayStation Network (PSN) phân phối tới; và
 • Bạn và Outfit7 thừa nhận và đồng ý rằng từng công ty thuộc SIE Group Company là người thụ hưởng bên thứ ba của EULA này và khi Bạn chấp nhận EULA này, từng công ty thuộc SIE Group Company sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) thực thi EULA này.

TRUY CẬP VÀ TẢI XUỐNG ỨNG DỤNG TỪ MICROSOFT STORE

Những điều sau đây áp dụng cho bất kỳ Ứng dụng nào được truy cập thông qua hoặc tải xuống từ Microsoft Store:

 • Bạn thừa nhận rằng Microsoft Corporation hoặc các chi nhánh của Microsoft Corporation không có nghĩa vụ gì trong việc cung cấp hỗ trợ hoặc các dịch vụ khác đối với Ứng dụng;
 • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Microsoft Corporation và các chi nhánh của Microsoft Corporation sẽ không có nghĩa vụ bảo hành nào đối với Ứng dụng. Bất kỳ trách nhiệm pháp lý và thiệt hại nào khác đối với việc không tuân thủ bất kỳ bảo hành nào sẽ do Outfit7 chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng EULA này không chi phối hoặc thay đổi, theo bất kỳ cách nào, mối quan hệ của Bạn với Microsoft theo Điều khoản sử dụng Xbox Live hoặc bất kỳ thỏa thuận hiện hành nào khác của Microsoft mà theo đó Microsoft cấp cho Bạn quyền cài đặt và sử dụng Ứng dụng.

3. NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG

Bất kể điều gì trái ngược được nêu trong EULA này, Bạn được phép tạo và sử dụng “Nội dung người dùng” (như được định nghĩa bên dưới) ở dạng không sửa đổi (chính xác như từ Ứng dụng tạo ra) tuân theo Giấy phép giới hạn và Quy tắc cụ thể dành cho nội dung người dùng như được định nghĩa ở đây.

Mọi sửa đổi Nội dung người dùng do Ứng dụng tạo ra hoặc kết hợp Nội dung người dùng đó vào các tác phẩm khác đều cần có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản từ Outfit7. Bạn bị nghiêm cấm cấp phép phụ, thuê, cho thuê, chuyển nhượng hoặc phân phối Ứng dụng hoặc quyền sử dụng Ứng dụng. EULA này không cho phép Bạn tiếp nhận và không bắt buộc Outfit7 phải cung cấp tài liệu bản cứng, hỗ trợ, hỗ trợ qua điện thoại hoặc các cải tiến hoặc cập nhật cho Ứng dụng.

3.1 GỬI NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG

Ứng dụng có thể cho phép Bạn tạo nội dung như video, dữ liệu, ảnh, tin nhắn, đồ họa, văn bản và thông tin khác (“Nội dung người dùng”) và chia sẻ Nội dung người dùng đó với Outfit7 hoặc với các trang web khác, bao gồm các trang mạng xã hội, như Bạn có thể chỉ định. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về Nội dung người dùng của mình mà bạn tải lên, xuất bản, hiển thị, liên kết đến hoặc cung cấp (sau đây gọi là “chia sẻ”) trên hoặc thông qua Ứng dụng và Bạn đồng ý rằng Outfit7 chỉ hoạt động như một kênh bị động để phân phối và phát hành trực tuyến Nội dung người dùng của Bạn.

Ứng dụng có thể cho phép chia sẻ Nội dung người dùng theo hai cách: (i) một-một (ví dụ: qua SMS, email, KakaoTalk và tin nhắn Facebook); và (ii) một-nhiều (ví dụ: Facebook, YouTube, Twitter, Everyplay, email). Trừ khi có quy định rõ ràng khác ở đây, không có Nội dung người dùng nào được Outfit7 lưu trữ và Outfit7 chỉ hoạt động như một kênh bị động, cung cấp cho Bạn một nền tảng để tạo Nội dung người dùng và (chỉ để giúp Bạn và vì mục đích cải thiện trải nghiệm người dùng) giới thiệu Bạn đến một dịch vụ của bên thứ ba (ví dụ: ứng dụng email, ứng dụng Facebook, Twitter hoặc YouTube), những nơi mà Bạn có thể quyết định Nội dung người dùng nào được chia sẻ, cách thức, thời điểm và với ai.

Bạn hiểu rằng trừ khi có quy định rõ ràng khác ở đây, Outfit7 không có quyền kiểm soát quyền truy cập vào Nội dung người dùng của bạn, việc chia sẻ Nội dung người dùng của bạn, quyền riêng tư hoặc tính bảo mật của Nội dung người dùng của bạn và rằng Bạn, cùng với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (ví dụ: Facebook, YouTube, Twitter), phải tuân theo các điều khoản dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nói trên và có quyền kiểm soát duy nhất đối với Nội dung người dùng đó.

Bạn đồng ý không chia sẻ Nội dung người dùng mà: (i) có thể tạo ra nguy cơ gây tổn hại, mất mát, thương tích về thể chất hoặc tinh thần, gây đau khổ về tinh thần, tử vong, khuyết tật, biến dạng hoặc bệnh tật về thể chất hoặc tinh thần cho Bạn, cho bất kỳ người nào khác hoặc cho bất kỳ động vật nào; (ii) có thể tạo ra rủi ro về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác đối với bất kỳ người hoặc tài sản nào; (iii) tìm cách gây hại hoặc bóc lột trẻ em bằng cách cho chúng xem nội dung không phù hợp, yêu cầu chúng cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân hoặc cách khác; (iv) có thể cấu thành hoặc góp phần vào tội ác hoặc hành vi sai trái; (v) chứa bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào mà Outfit7 cho là bất hợp pháp, gây hại, lạm dụng, xúc phạm chủng tộc hoặc sắc tộc, phỉ báng, vi phạm, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân hoặc quyền công khai, quấy rối, làm nhục người khác (công khai hoặc bằng cách khác), bôi nhọ, đe dọa, tục tĩu hoặc phản cảm; (vi) chứa bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào bất hợp pháp (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiết lộ thông tin nội bộ theo luật chứng khoán hoặc bí mật thương mại của bên khác); (vii) chứa bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào mà Bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật nào hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác; hoặc (viii) chứa bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào mà Bạn biết là không chính xác và không cập nhật.

Nếu Bạn tin rằng một số Nội dung người dùng được chia sẻ thông qua Ứng dụng, nhưng được lưu trữ trên các dịch vụ của bên thứ ba (ví dụ: Facebook, YouTube, v.v.), đang vi phạm quyền của Bạn, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba tương ứng nơi lưu trữ Nội dung người dùng đó.

Bạn đồng ý rằng bất kỳ Nội dung người dùng nào mà Bạn chia sẻ không và sẽ không vi phạm bất kỳ loại quyền nào của bên thứ ba, bao gồm và không giới hạn bất kỳ “Quyền sở hữu trí tuệ” nào (như được định nghĩa trong Mục 7 ở đây) hoặc quyền công khai và quyền riêng tư. Trong phạm vi Nội dung người dùng của Bạn chứa âm nhạc, Bạn theo đây sẽ tuyên bố rằng Bạn là chủ sở hữu của tất cả các quyền bản quyền, bao gồm và không giới hạn, phần trình diễn và các quyền ghi âm và cơ học, đối với từng tác phẩm âm nhạc (bao gồm cả lời bài hát) và bản ghi âm có trong Nội dung người dùng đó và rằng Bạn có quyền cấp giấy phép được cấp dưới đây.

Bất kể điều gì trái ngược được nêu ở đây, Outfit7 có toàn quyền xem xét, giám sát, nghiêm cấm, chỉnh sửa, xóa hoặc làm cho bất kỳ Nội dung người dùng nào không có sẵn bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do nào cả. Bằng cách tham gia vào EULA này, Bạn đồng ý không thể hủy ngang đối với việc giám sát như vậy, đồng thời Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Bạn không kỳ vọng gì về quyền riêng tư liên quan đến việc chia sẻ Nội dung người dùng của Bạn. Nếu bất cứ lúc nào Outfit7 quyết định giám sát Nội dung người dùng, Outfit7 không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Nội dung người dùng và/hoặc không có nghĩa vụ xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội dung người dùng không phù hợp nào.

VIỆC TẠO VÀ CHIA SẺ NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG NHƯ ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG PHẦN NÀY KHÔNG ĐƯỢC CHO PHÉP ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI DÙNG TỰ NHẬN MÌNH CHƯA ĐỦ TUỔI ĐỒNG THUẬN SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT SỐ. BẠN CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN VỀ VIỆC THU THẬP THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TRẺ EM CHƯA ĐỦ TUỔI ĐỒNG THUẬN SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT SỐ TRONG CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI, CÓ SẴN TẠI https://outfit7.com/privacy-General/.

3.2 CẤP GIẤY PHÉP CHO NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG

Bằng cách tạo Nội dung người dùng thông qua Ứng dụng Outfit7, Bạn cấp một cách rõ ràng, đồng thời Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng Bạn có quyền cấp cho Outfit7 giấy phép sử dụng toàn cầu, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại, có thể chuyển nhượng, vĩnh viễn, không thể thu hồi, không độc quyền, sao chép, sửa đổi, phát hành, kiếm tiền, liệt kê thông tin liên quan đến, chỉnh sửa, chuyển ngữ, phân phối, thực hiện công khai, hiển thị công khai và tạo các sản phẩm phái sinh và khai thác theo cách khác, tất cả Nội dung người dùng đó, cũng như tên, tên người dùng, giọng nói của Bạn, và/hoặc tương tự như có trong Nội dung người dùng của Bạn, toàn bộ hoặc một phần, và ở bất kỳ hình thức nào, phương tiện hoặc công nghệ, cho dù hiện được biết đến hoặc được phát triển sau này, để sử dụng cùng với Ứng dụng và hoạt động kinh doanh của Outfit7 (cũng như những người kế nhiệm và các chi nhánh của Outfit7'), bao gồm và không giới hạn đối với việc quảng bá và phân phối lại một phần hoặc toàn bộ Ứng dụng (và mọi sản phẩm phái sinh của chúng) hoặc bất kỳ Ứng dụng Outfit7 nào ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ bộ sưu tập phương tiện nào và liên quan đến các quảng cáo khác nhau, chẳng hạn như quảng cáo biểu ngữ, điện thoại di động quảng cáo và quảng cáo video. Theo đây, bạn cũng cấp cho mỗi người dùng Ứng dụng giấy phép không độc quyền để truy cập Nội dung người dùng của Bạn thông qua Ứng dụng và để sử dụng, sao chép, phân phối, hiển thị và thực hiện Nội dung người dùng đó khi được phép thông qua chức năng của Ứng dụng hoặc mạng và theo thỏa thuận này.

3.3 QUY TẮC CỤ THỂ CHO NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG

Bằng cách tạo Nội dung người dùng thông qua Ứng dụng Outfit7, bạn đồng ý với các Quy tắc cụ thể này, qua đó nêu rõ việc Bạn sử dụng bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào của Outfit7:

 • Nội dung người dùng sẽ được sử dụng cho mục đích duy nhất là hiển thị, xác định và thảo luận một cách phi thương mại về Ứng dụng Outfit7 theo các Quy tắc cụ thể này. Bạn không được phép tạo các ứng dụng, sản phẩm và/hoặc nội dung mới dựa trên Quyền sở hữu trí tuệ của Outfit7, ngay cả khi nội dung đó miễn phí.
 • Bạn không được phép tính bất kỳ loại chi phí nào từ khách hàng hoặc khách truy cập Nội dung người dùng của Bạn, trừ khi Bạn được Outfit7 chấp thuận rõ ràng bằng văn bản từ trước.
 • Outfit7, theo quyết định riêng của mình, bảo lưu quyền kiếm tiền hoặc sử dụng Nội dung người dùng hoặc các phần của nội dung được tạo thông qua Ứng dụng Outfit7. Trong phạm vi Outfit7 không sử dụng quyền của mình để kiếm tiền từ Nội dung người dùng, Bạn có thể kiếm tiền từ Nội dung người dùng của mình bằng cách sử dụng quảng cáo, tuy nhiên, Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng quảng cáo đó tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật, quy tắc, quy định hiện hành và nhà phát triển chính sách.
 • Bạn không được tạo và sử dụng Nội dung người dùng với ấn tượng rằng Outfit7 là người tạo hoặc nhà tài trợ cho Nội dung người dùng của bạn. Ngoài ra, Bạn cũng không được phép tạo bất kỳ tài liệu nào từ Quyền sở hữu trí tuệ của Outfit7 tương tự như logo, nhãn hiệu của Outfit7 hoặc bất kỳ yếu tố nào khác trong Quyền sở hữu trí tuệ của Outfit7. Bạn không được phép sửa đổi Quyền sở hữu trí tuệ của Oufit7 theo bất kỳ cách nào mà không được Outfit7 chấp thuận rõ ràng bằng văn bản từ trước.
 • Trừ khi Bạn đã được Outfit7 chấp thuận rõ ràng bằng văn bản từ trước, Bạn không được phép sản xuất hoặc phân phối (miễn phí hoặc theo cách khác) bất kỳ mặt hàng vật lý nào có bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào của Outfit7.

Outfit7 có quyền quyết định riêng của riêng mình, Nội dung người dùng nào phù hợp với Quy tắc cụ thể nêu trên và có thể thu hồi Giấy phép giới hạn trong EULA này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.

3.4 GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG

Outfit7 không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Nội dung người dùng nào mà Bạn hoặc bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào khác tạo bằng Ứng dụng hoặc chia sẻ thông qua Ứng dụng. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về Nội dung người dùng của mình và hậu quả của việc chia sẻ hoặc xuất bản nội dung đó. Bạn hiểu và đồng ý rằng mọi tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào xảy ra do việc sử dụng bất kỳ Nội dung người dùng nào mà Bạn gửi, tải lên, tải xuống, phát trực tuyến, đăng tải, truyền tải, hiển thị, chia sẻ hoặc cung cấp hoặc truy cập thông qua việc Bạn sử dụng Ứng dụng hoàn toàn thuộc trách nhiệm của Bạn. Liên quan đến Nội dung người dùng của Bạn và ngoài bất kỳ tuyên bố và bảo đảm nào khác có trong EULA này, Bạn khẳng định, tuyên bố và bảo đảm những điều sau:

1. Bạn có sự đồng ý bằng văn bản của từng và mọi thể nhân có thể nhận dạng trong Nội dung người dùng để sử dụng tên hoặc chân dung của người đó theo cách mà Ứng dụng và EULA này dự tính, và mỗi người này đã giải phóng Bạn khỏi mọi trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh liên quan đến hành vi sử dụng nêu trên.

2. Nội dung người dùng của bạn và việc Outfit7 sử dụng nội dung đó như được quy định trong EULA này và Ứng dụng sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư và quyền công khai nào.

3. Outfit7 có thể thực hiện các quyền đối với Nội dung người dùng của bạn được cấp theo Thỏa thuận này mà không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản phí hiệp hội, số dư, khoản thanh toán, lệ phí hoặc tiền bản quyền nào phải trả theo bất kỳ thỏa thuận thương lượng tập thể nào hoặc theo cách khác.

4. Outfit7 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc hiển thị công khai hoặc sử dụng sai Nội dung người dùng của Bạn. Bạn hiểu và thừa nhận rằng Bạn có thể tiếp xúc với Nội dung người dùng không chính xác, xúc phạm, khiếm nhã, phản cảm hoặc không phù hợp với trẻ em và Bạn đồng ý rằng Outfit7 sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào mà bạn cáo buộc phải gánh chịu do Nội dung người dùng đó gây ra.

4. TRUY CẬP

Bạn phải cung cấp, bằng chi phí của mình, thiết bị, kết nối mạng hoặc thiết bị di động và/hoặc gói dịch vụ để truy cập và sử dụng Ứng dụng. Outfit7 không đảm bảo rằng Ứng dụng có sẵn ở tất cả các vị trí địa lý. Bạn thừa nhận rằng khi Bạn sử dụng Ứng dụng, nhà cung cấp dịch vụ không dây của Bạn có thể tính phí Bạn đối với dữ liệu, nhắn tin và/hoặc truy cập không dây khác. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ của Bạn để xem liệu có bất kỳ khoản phí nào như vậy áp dụng cho Bạn hay không. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi chi phí mà Bạn phải mất để truy cập Ứng dụng từ thiết bị di động và/hoặc thiết bị PC của Bạn. Quyền sử dụng Ứng dụng của bạn cũng được xác định dựa trên việc Bạn tuân thủ mọi điều khoản thỏa thuận hiện hành mà Bạn có với các bên thứ ba khi sử dụng Ứng dụng.

5. MUA HÀNG TRONG ỨNG DỤNG

Mặc dù một số Ứng dụng của chúng tôi được tải xuống miễn phí, nhưng tất cả các Ứng dụng của chúng tôi có thể cung cấp tính năng mua hàng trong ứng dụng, bao gồm cả đăng ký (“Mua hàng trong ứng dụng”). Mặc dù Ứng dụng tải xuống miễn phí của chúng tôi cung cấp tính năng Mua hàng trong ứng dụng, Bạn có thể chơi và truy cập tất cả các cấp của Ứng dụng nói trên và tất cả các tính năng cần thiết để phát triển trong Ứng dụng nói trên mà không cần thực hiện bất kỳ Mua hàng trong ứng dụng nào bằng tiền thật.

Mua hàng trong ứng dụng chỉ có thể được thực hiện khi nhập mật khẩu của cửa hàng ứng dụng của Bạn và Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu đó. Việc duy trì xác thực và bảo mật của Bạn phải tuân theo các điều khoản cụ thể của cửa hàng ứng dụng và hệ điều hành (“OS”) của thiết bị di động của Bạn. Bạn nên lưu ý về khoảng thời gian 15 phút của iOS và 30 phút của Android sau khi tải xuống Ứng dụng, trong thời gian đó Mua hàng trong ứng dụng có thể được thực hiện mà không cần nhập mật khẩu cửa hàng ứng dụng. Bạn cũng nên lưu ý rằng OS 2.1 hoặc các phiên bản cũ hơn của điện thoại di động Android không yêu cầu nhập mật khẩu tài khoản cửa hàng ứng dụng để thực hiện Mua hàng trong ứng dụng.

Bằng cách hoàn tất Mua hàng trong ứng dụng, bạn có được giấy phép giới hạn, cá nhân, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, có thể hủy bỏ để sử dụng tiền ảo, vật phẩm ảo và nội dung ảo khác (“Vật phẩm ảo”) trong Ứng dụng của chúng tôi. Các Vật phẩm ảo không thể đổi được hoặc có thể được hoàn lại tiền và không thể được giao dịch bên ngoài Ứng dụng để lấy tiền hoặc các vật phẩm có giá trị khác. Outfit7 có thể quản lý, điều chỉnh, kiểm soát, sửa đổi hoặc loại bỏ Vật phẩm ảo và giá của Vật phẩm ảo bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Outfit7 sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào trong trường hợp Outfit7 thực hiện bất kỳ quyền nào như vậy.

Bằng cách chấp thuận gói đăng ký, Bạn đồng ý rằng gói đăng ký của Bạn sẽ được tự động gia hạn và, trừ khi Bạn hủy gói đăng ký của mình, Bạn cho phép chúng tôi tính phí tài khoản của Bạn cho thời hạn gia hạn. Khoảng thời gian tự động gia hạn và mức giá gói đăng ký sẽ giống như thời gian và mức giá gói đăng ký ban đầu của Bạn, trừ khi được tiết lộ cho Bạn tại thời điểm giao dịch. Bạn có thể quản lý gói đăng ký của Bạn trong mục cài đặt tài khoản cửa hàng ứng dụng của Bạn. Bạn nên lưu ý rằng việc xóa Ứng dụng khỏi thiết bị của Bạn không phải lúc nào cũng dẫn đến việc hủy gói đăng ký của Bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách quản lý Mua hàng trong ứng dụng, vui lòng xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi tại https://outfit7.com/contact/.

Giao dịch mua hàng trong ứng dụng dao động từ 0,89 Euro đến 99,99 Euro. Tất cả các mức giá đều bằng tiền Euro và có thể thay đổi cũng như có thể đổi sang đồng nội tệ, điều này sẽ được thực hiện bởi cửa hàng ứng dụng mà Bạn đã tải xuống Ứng dụng từ đó, nghĩa là giá có thể chênh lệch cộng/trừ 15%. Bạn phải luôn kiểm tra giá trong Ứng dụng để biết giá trị thực của Vật phẩm ảo mà Bạn muốn mua trong lãnh thổ của Bạn.

Giao dịch mua hàng trong ứng dụng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện thanh toán của nền tảng di động (ví dụ: Nền tảng iOS, Nền tảng Android, Nền tảng Windows, v.v.) mà từ đó Bạn thực hiện giao dịch mua của mình. Outfit7 không kiểm soát hoặc quản lý quá trình thanh toán. Vui lòng xem lại các điều khoản và điều kiện có liên quan của nhà cung cấp nền tảng hiện hành trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua hàng trong ứng dụng nào.

TẤT CẢ CÁC GIAO DỊCH MUA HÀNG ĐỀU KHÔNG THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC. THEO ĐÂY BẠN THỪA NHẬN RẰNG OUTFIT7 KHÔNG BẮT BUỘC PHẢI HOÀN LẠI TIỀN VÌ BẤT KỲ LÝ DO GÌ VÀ RẰNG BẠN SẼ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC TIỀN HOẶC KHOẢN BỒI THƯỜNG KHÁC CHO CÁC VẬT PHẨM/ĐĂNG KÝ ẢO CHƯA SỬ DỤNG KHI TÀI KHOẢN BỊ ĐÓNG, CHO DÙ VIỆC ĐÓNG ĐÓ LÀ TỰ NGUYỆN HAY KHÔNG TỰ NGUYỆN, TRỪ KHI CÓ YÊU CẦU KHÁC CỦA LUẬT HIỆN HÀNH.

TỪ BỎ QUYỀN RÚT TIỀN

Bạn thừa nhận rằng bằng cách nhấp vào “MUA”, “MUA HÀNG” hoặc nút được mô tả tương tự, để thực hiện Mua hàng trong ứng dụng, Outfit7 cung cấp cho Bạn quyền truy cập ngay lập tức và hiệu suất của nội dung kỹ thuật số mà không cần phải đợi khoảng thời gian 14 ngày rút tiền. Bạn đồng ý rõ ràng và thừa nhận rằng Bạn từ bỏ quyền rút tiền của mình từ giao dịch mua đó.

6. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT

Thời hạn của EULA này sẽ bắt đầu vào ngày Bạn cài đặt hoặc sử dụng Ứng dụng và sẽ kết thúc sớm hơn ngày Bạn không còn sử dụng Ứng dụng hoặc Outfit7 chấm dứt EULA này. Bạn có thể chấm dứt EULA này bằng cách gỡ cài đặt Ứng dụng.

Việc gỡ cài đặt Ứng dụng không dẫn đến việc hoàn lại số tiền đã thanh toán cho Ứng dụng. Outfit7 bảo lưu quyền, theo quyết định của riêng mình, chấm dứt EULA này hoặc yêu cầu Bạn xóa Ứng dụng khỏi thiết bị của Bạn vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở kết luận hợp lý của Outfit7 rằng Bạn đã vi phạm EULA này. Ngay sau khi chấm dứt, Bạn phải ngừng mọi hoạt động sử dụng Ứng dụng và hủy tất cả các bản sao của Ứng dụng mà Bạn sở hữu hoặc kiểm soát.

Việc chấm dứt sẽ không giới hạn bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của Outfit7 theo luật hoặc luật công bằng. Nếu bất kỳ nền tảng nào vô hiệu hóa khả năng sử dụng Ứng dụng trên thiết bị của Bạn theo thỏa thuận của Bạn với nền tảng đó, mọi quyền cấp phép liên quan với Outfit7 cũng sẽ chấm dứt.

7. BẢO LƯU CÁC QUYỀN

Bạn đã nhận được giấy phép cho Ứng dụng và các quyền của Bạn tuân theo EULA này. Trừ khi được cấp phép rõ ràng cho Bạn ở đây, Outfit7 sẽ bảo lưu tất cả các quyền, danh nghĩa và lợi ích trong Ứng dụng. Giấy phép này được giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ của Outfit7 và không bao gồm bất kỳ quyền nào đối với bằng sáng chế hoặc tài sản trí tuệ khác.

Outfit7 giữ lại tất cả các quyền, danh nghĩa và lợi ích trong và đối với Quyền sở hữu trí tuệ của Outfit7, như được định nghĩa bên dưới, cho dù đã đăng ký hay chưa và tất cả các Ứng dụng của Outfit7, ngoại trừ bản quyền của công nghệ bên thứ ba. Phần mềm Outfit7 được bảo vệ bởi các luật pháp và hiệp ước hiện hành trên toàn thế giới.

Vì mục đích của EULA này, “Quyền sở hữu trí tuệ” có nghĩa là tất cả các quyền bằng sáng chế, tên thương mại, quyền sở hữu, quyền bản quyền, danh nghĩa, mã máy tính, hiệu ứng nghe nhìn, chủ đề, nhân vật, tên nhân vật, câu chuyện, hộp thoại, cài đặt, tác phẩm nghệ thuật, âm thanh hiệu ứng, tác phẩm âm nhạc, quyền thiết kế mạch tích hợp bán dẫn, quyền nhân thân, quyền công khai, nhãn hiệu, trang phục thương mại và quyền nhãn hiệu dịch vụ, lợi thế thương mại, quyền bí mật thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ khác hiện có thể tồn tại hoặc sau này sẽ tồn tại; và tất cả các ứng dụng và đăng ký, làm mới và gia hạn theo luật của bất kỳ tiểu bang, quốc gia, lãnh thổ hoặc khu vực tài phán nào khác.

8. NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA

Một hoặc tất cả Ứng dụng sử dụng công nghệ của bên thứ ba, trong khi các công nghệ của bên thứ ba đó có thể phải tuân theo giấy phép thương mại (“Công nghệ bên thứ ba thương mại”) hoặc giấy phép phần mềm nguồn mở ("Thành phần nguồn mở").

Danh sách sau đây chỉ bao gồm những Công nghệ thương mại của bên thứ ba yêu cầu tiết lộ như vậy theo giấy phép của họ:

• NGUI: Một số Ứng dụng của chúng tôi sử dụng thư viện NGUI được cấp phép theo Giấy phép Trang web NGUI: https://www.tasharen.com/?page_id=140.

• Unity: Đối với một số Ứng dụng, chúng tôi sử dụng Unity Software để phát triển các Ứng dụng đó và bằng cách sử dụng các Ứng dụng đó, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản dịch vụ của Unity có sẵn tại https://unity3d.com/legal/terms-of-service.

Danh sách các Thành phần nguồn mở có sẵn tại https://outfit7.com/credits/. Vui lòng xem các điều khoản cấp phép chi phối việc sử dụng Thành phần nguồn mở tại đây: https://outfit7.com/credits/.

Trong phạm vi có xung đột giữa các điều khoản cấp phép bao gồm các Thành phần nguồn mở và EULA này, các điều khoản của các giấy phép đó sẽ được áp dụng thay cho các điều khoản trong EULA này. Trong phạm vi các điều khoản của giấy phép, áp dụng cho Thành phần nguồn mở, nghiêm cấm bất kỳ hạn chế nào trong EULA này đối với Thành phần nguồn mở đó, thì những hạn chế đó sẽ không bị áp dụng cho những Thành phần nguồn mở này. Trong phạm vi mà các điều khoản của giấy phép áp dụng cho Thành phần nguồn mở yêu cầu cung cấp dạng nguồn hoặc đối tượng của Thành phần nguồn mở hoặc bất kỳ sửa đổi nào đối với nó, Bạn có thể lấy nó tại đây: https://outfit7.com/credits/. Bạn cũng có thể lấy Thành phần nguồn mở bằng cách liên hệ với chúng tôi tại: [email protected].

Dưới đây, Bạn có thể lấy các Thành phần nguồn mở sau:

• FFmpeg (mp4 support, openamr, LAME): Ứng dụng sử dụng các thư viện từ dự án FFmpeg (https://www.ffmpeg.org/https://lame.sourceforge.net/index.php và https://sourceforge.net/projects/opencore-amr/). Các thư viện và việc sử dụng các thư viện này được bảo vệ bởi giấy phép LGPLv2.1: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html. Mã nguồn có thể được tải xuống tại https://outfit7.com/dl/o7_ffmpeg.tgz. Bất kể điều gì trong EULA này, Outfit7 xác nhận rõ ràng rằng Outfit7 không sở hữu FFmpeg. Có thể tìm thấy chủ sở hữu của FFmpeg tại đây: https://www.ffmpeg.org/.

• Thư viện SoundTouch: Ứng dụng sử dụng các thư viện từ dự án SoundTouch theo giấy phép LGPLv2.1: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html. Bất kể điều gì trong EULA này, Outfit7 xác nhận rõ ràng rằng Outfit7 không sở hữu SoundTouch. Bạn có thể tìm thấy chủ sở hữu của SoundTouch và Thư viện SoundTouch tại đây: https://www.surina.net/soundtouch/index.html.

8.2 NỘI DUNG VÀ CHỨC NĂNG CỦA BÊN THỨ BA

Một số nội dung và chức năng có sẵn thông qua Ứng dụng có thể bao gồm các tài liệu từ bên thứ ba. Outfit7 có thể tích hợp nội dung của bên thứ ba (ví dụ: video trên YouTube do người dùng tạo) và cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba để thúc đẩy tính thuận tiện cho Bạn. Bạn đồng ý rằng Outfit7 không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác của những điều đó và Outfit7 không đảm bảo và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ nào đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web của bên thứ ba nào, hoặc cho bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ không sử dụng bất kỳ tài liệu của bên thứ ba nào theo cách xâm phạm hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên nào khác và Outfit7 không chịu trách nhiệm về bất kỳ cách sử dụng nào như vậy của Bạn.

Một hoặc tất cả Ứng dụng Outfit7 sử dụng nội dung của bên thứ ba sau đây, trong khi danh sách sau đây chỉ bao gồm nội dung của bên thứ ba yêu cầu tiết lộ như vậy theo giấy phép của họ:

 • ADMIRA: Ứng dụng này sử dụng một hình ảnh có thể truy cập tại https://www.admira.sg/collection. Tất cả bản quyền thuộc về Admira Pte LTD. Hình ảnh không phải để bán.
  8.3 CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ QUẢNG CÁO CỦA BÊN THỨ BA

Mỗi Ứng dụng có thể kết hợp công nghệ phân phát quảng cáo động trong trò chơi của bên thứ ba, cho phép tạm thời tải quảng cáo lên Ứng dụng trên thiết bị di động và/hoặc PC của Bạn và được thay thế khi Bạn trực tuyến. Khi Bạn sử dụng Ứng dụng, chúng tôi hoặc các bên thứ ba vận hành công nghệ phân phát quảng cáo có thể thu thập và sử dụng thông tin theo quy định trong Chính sách quyền riêng tư. Outfit7 đã hợp tác với các nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba (như được chỉ định trong Chính sách quyền riêng tư) và mỗi Ứng dụng có thể sử dụng đồng thời một hoặc nhiều nhà cung cấp như vậy.

9. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA CHO PHÉP THEO LUẬT HIỆN HÀNH, ỨNG DỤNG ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN “NGUYÊN TRẠNG”, VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI, KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, KHÔNG CÓ BẢO HÀNH VỀ HIỆU SUẤT HOẶC BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO VÀ VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN LÀ RỦI RO DUY NHẤT. TOÀN BỘ RỦI RO VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU SUẤT HÀI LÒNG ĐỀU DO BẠN. OUTFIT7 VÀ NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA OUTFIT7 (GỌI CHUNG LÀ “OUTFIT7” CHO CÁC MỤC ĐÍCH CỦA MỤC NÀY VÀ MỤC 10) KHÔNG ĐƯA RA VÀ THEO ĐÂY TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM RÕ RÀNG, NGỤ Ý HOẶC THEO LUẬT ĐỊNH, BAO GỒM BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ TÌNH TRẠNG, VIỆC SỬ DỤNG KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, CHẤT LƯỢNG THỎA ĐÁNG, PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÔNG VI PHẠM QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA VÀ BẢO ĐẢM (NẾU CÓ) PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH, SỬ DỤNG HOẶC THỰC TIỄN THƯƠNG MẠI.

OUTFIT7 KHÔNG ĐẢM BẢO CHỐNG LẠI SỰ CAN THIỆP VÀO VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CỦA BẠN; RẰNG ỨNG DỤNG SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN; HOẠT ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI; RẰNG ỨNG DỤNG SẼ TƯƠNG TÁC HOẶC TƯƠNG THÍCH VỚI BẤT KỲ ỨNG DỤNG NÀO KHÁC; RẰNG BẤT KỲ LỖI NÀO TRONG ỨNG DỤNG SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA; HOẶC ỨNG DỤNG SẼ CÓ SẴN ĐỂ CÀI ĐẶT LẠI CHO CÙNG MỘT HOẶC NHIỀU THIẾT BỊ.

KHÔNG CÓ LỜI KHUYÊN BẰNG MIỆNG HOẶC BẰNG VĂN BẢN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI OUTFIT7 HOẶC BẤT KỲ ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC BÊN THỨ BA NÀO ĐỂ CẤU THÀNH SỰ BẢO ĐẢM. MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC QUYỀN THEO LUẬT HIỆN HÀNH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG, VÌ VẬY MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

10. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, OUTFIT7, CÁC CÔNG TY CON HOẶC CHI NHÁNH VÀ NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA OUTFIT7 SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN, THIỆT HẠI TÀI SẢN, LỢI NHUẬN BỊ MẤT, CHI PHÍ HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, MẤT DỮ LIỆU, MẤT LỢI THẾ THƯƠNG MẠI, CÔNG VIỆC ĐÌNH TRỆ, HỎNG HÓC HOẶC TRỤC TRẶC MÁY TÍNH HOẶC BẤT KỲ HÌNH THỨC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ HOẶC TRỪNG PHẠT NÀO KHÁC TỪ BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN TỐ TỤNG NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN EULA NÀY HOẶC ỨNG DỤNG, CHO DÙ PHÁT SINH TRONG HÀNH VI SAI TRÁI (BAO GỒM CẢ SƠ SUẤT), HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC CÁC VẤN ĐỀ KHÁC, CHO DÙ OUTFIT7 CÓ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA HƯ HỎNG ĐÓ HAY KHÔNG VÀ VIỆC SỬA CHỮA, THAY THẾ HOẶC HOÀN TIỀN (NẾU ĐƯỢC TRAO THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA CHÚNG TÔI) ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG, SẼ KHÔNG BỒI THƯỜNG ĐẦY ĐỦ CHO BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO.

MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TỬ VONG, THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN, XUYÊN TẠC GIAN LẬN HOẶC MỘT SỐ HÀNH VI CỐ Ý HOẶC DO SƠ SUẤT, HOẶC VI PHẠM CÁC ĐẠO LUẬT CỤ THỂ, HOẶC GIỚI HẠN THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ, VÌ VẬY MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. Trong mọi trường hợp, tổng trách nhiệm pháp lý của Outfit7 đối với Bạn đối với mọi thiệt hại (ngoại trừ theo yêu cầu của luật hiện hành) sẽ không vượt quá số tiền mà Bạn thực sự đã trả cho Ứng dụng. GIỚI HẠN NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG, NHƯNG NÓ KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ ĐIỀU GÌ LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA ỨNG DỤNG. Bạn đồng ý rằng các điều khoản trong EULA này giới hạn trách nhiệm pháp lý là các điều khoản thiết yếu của EULA này.

11. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Outfit7 cũng như các nhân viên, nhà thầu, cán bộ và giám đốc của công ty khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, vụ kiện, thiệt hại, chi phí, vụ kiện, tiền phạt, hình phạt, trách nhiệm pháp lý, chi phí (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh từ việc Bạn sử dụng hoặc lạm dụng Ứng dụng, vi phạm EULA hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba. Outfit7 có quyền đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào nếu không phải chịu sự bồi thường của Bạn, trong trường hợp đó Bạn sẽ hợp tác để xác nhận mọi biện pháp phòng vệ có sẵn.

12. BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN

Bạn đồng ý rằng việc vi phạm EULA này sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục được cho Outfit7 mà thiệt hại bằng tiền sẽ không phải là biện pháp khắc phục thỏa đáng và Outfit7 sẽ có quyền tìm kiếm biện pháp khắc phục công bằng ngoài bất kỳ biện pháp khắc phục nào có thể có theo đây hoặc theo luật mà không có ràng buộc, bảo đảm khác, hoặc bằng chứng thiệt hại.

13. LUẬT ÁP DỤNG

Thỏa thuận này và tất cả các tranh chấp hoặc tranh cãi phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Anh và xứ Wales, nếu Bạn sử dụng Ứng dụng ở Liên minh châu Âu, ngoại trừ các quy tắc về xung đột pháp luật, hoặc theo luật pháp của Bang California, ngoại trừ các quy tắc xung đột pháp luật, nếu Bạn sử dụng Ứng dụng ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

14. TRỌNG TÀI

Chúng tôi sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để giải quyết mọi bất đồng mà Bạn có với Outfit7. Nếu những nỗ lực đó không thành công, bằng cách sử dụng Ứng dụng, Bạn đồng ý rằng mọi khiếu nại, tranh chấp hoặc tranh cãi mà Bạn có thể có đối với Outfit7 phát sinh từ, liên quan đến hoặc được kết nối theo bất kỳ cách nào với Thỏa thuận này và/hoặc Ứng dụng, sẽ chỉ được giải quyết bởi trọng tài cuối cùng và ràng buộc, như được định nghĩa trong Mục 14 này.

Nếu Bạn là cư dân của Hoa Kỳ: (a) bất kỳ trọng tài nào như vậy sẽ được quản lý bởi Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ ("AAA") và được tiến hành trước một trọng tài viên duy nhất theo các quy tắc và thủ tục hiện hành do AAA thiết lập ("Quy tắc và Thủ tục AAA"); (b) trọng tài sẽ được tổ chức tại một địa điểm do AAA xác định theo Quy tắc và Thủ tục AAA (với điều kiện là địa điểm đó thuận tiện hợp lý cho Bạn) hoặc tại địa điểm khác mà Bạn và Outfit7 có thể cùng nhất trí với nhau; (c) trọng tài viên sẽ áp dụng luật California phù hợp với Đạo luật Trọng tài Liên bang và các đạo luật về giới hạn hiện hành, đồng thời sẽ tôn trọng các yêu cầu về đặc quyền được luật pháp công nhận; (d) sẽ không có thẩm quyền đối với bất kỳ khiếu nại nào được phân xử trên cơ sở tập thể hoặc đại diện, trọng tài chỉ có thể quyết định các khiếu nại riêng lẻ của Bạn và/hoặc Outfit7 và trọng tài viên không được hợp nhất hoặc tham gia các khiếu nại của những người hoặc bên khác có thể có vị trí tương tự; (e) trong trường hợp Bạn có thể chứng minh rằng chi phí phân xử trọng tài sẽ cao hơn so với chi phí kiện tụng, Outfit7 sẽ thanh toán phần lớn phí nộp đơn và điều trần của Bạn liên quan đến phân xử trọng tài mà trọng tài viên cho là cần thiết để tránh việc phân xử bằng trọng tài trở nên quá tốn kém; (f) tất cả các đệ trình trọng tài, thông tin liên lạc và thủ tục tố tụng sẽ được thực hiện hoặc tiến hành bằng tiếng Anh; và (g) ngoại trừ điều khoản (d) ở trên, nếu bất kỳ phần nào của điều khoản trọng tài này được coi là không hợp lệ, không thể thi hành hoặc bất hợp pháp hoặc mâu thuẫn với Quy tắc và Thủ tục AAA, thì phần còn lại của điều khoản trọng tài này sẽ vẫn có hiệu lực và sẽ được hiểu theo các điều khoản của nó như thể điều khoản không hợp lệ, không thể thực thi, bất hợp pháp hoặc xung đột không có trong tài liệu này.

Nếu Bạn là cư dân của bất kỳ quốc gia nào khác Hoa Kỳ: (a) bất kỳ trọng tài nào như vậy sẽ được quản lý bởi Phòng Thương mại Quốc tế ("ICC") và được tiến hành trước một trọng tài viên duy nhất theo Quy tắc Trọng tài của ICC ("Quy tắc Trọng tài của ICC"); (b) trọng tài sẽ được tổ chức tại London, Anh hoặc tại địa điểm khác mà Bạn và Outfit7 có thể cùng đồng ý; (c) trọng tài viên sẽ áp dụng luật California phù hợp với Quy tắc Trọng tài của ICC và các đạo luật về thời hiệu hiện hành, đồng thời sẽ tôn trọng các yêu cầu về đặc quyền được luật pháp công nhận; (d) tất cả các đệ trình trọng tài, thông tin liên lạc và thủ tục tố tụng sẽ được thực hiện hoặc tiến hành bằng tiếng Anh; và (e) nếu bất kỳ phần nào của điều khoản trọng tài này được coi là không hợp lệ, không thể thi hành hoặc bất hợp pháp hoặc mâu thuẫn với Quy tắc trọng tài của ICC, thì phần còn lại của điều khoản trọng tài này sẽ vẫn có hiệu lực và sẽ được hiểu theo các điều khoản của nó như thể điều khoản không hợp lệ, không thể thi hành, bất hợp pháp hoặc xung đột không có trong tài liệu này.

15. CÁC ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

15.1 TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Bất kỳ người nào sử dụng Ứng dụng tuyên bố với Outfit7 rằng họ ít nhất ở độ tuổi trưởng thành theo luật hiện hành hoặc nếu dưới độ tuổi trưởng thành thì họ là trẻ vị thành niên tự lập hoặc có sự đồng ý hợp pháp của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và có đầy đủ khả năng và thẩm quyền để tham gia vào các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, khẳng định, tuyên bố và bảo đảm được quy định trong Thỏa thuận này, đồng thời tuân thủ và tuân theo Thỏa thuận này.

15.2 HIỆU LỰC TỪNG PHẦN VÀ HIỆU LỰC SAU KHI KẾT THÚC THỎA THUẬN

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong EULA này là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành theo luật hiện hành, thì phần còn lại của điều khoản đó sẽ được sửa đổi để đạt được hiệu lực gần nhất có thể của điều khoản ban đầu và tất cả các điều khoản khác của EULA này sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực.

15.3 TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và Outfit7 đối với Ứng dụng và thay thế tất cả những hiểu biết trước đây hoặc đương thời về vấn đề đó. Không có thay đổi hoặc sửa đổi nào đối với EULA này sẽ có giá trị ràng buộc trừ khi được lập thành văn bản và có chữ ký của Outfit7. Việc một trong hai bên không thực hiện và không trì hoãn thực hiện bất kỳ quyền hoặc quyền hạn nào dưới đây sẽ ngăn cản việc thực hiện thêm bất kỳ quyền nào khác dưới đây. Trong trường hợp có xung đột giữa EULA này và bất kỳ giao dịch mua hiện hành nào hoặc các điều khoản khác, thì các điều khoản trong EULA này sẽ có giá trị áp dụng.

15.4 NGÔN NGỮ

Bản gốc của EULA này được viết bằng tiếng Anh. Bất kỳ bản dịch nào của EULA này sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác đều được thực hiện theo yêu cầu của địa phương và trong trường hợp có tranh chấp, mâu thuẫn hoặc khác biệt giữa bản tiếng Anh và bất kỳ phiên bản nào không phải tiếng Anh, bản tiếng Anh của EULA này sẽ chi phối, trong phạm vi không bị nghiêm cấm bởi luật pháp địa phương trong khu vực tài phán của Bạn.

15.5 XUẤT KHẨU

Bạn đồng ý tuân theo luật kiểm soát xuất khẩu hiện hành của Síp, Hoa Kỳ, EU và đồng ý không chuyển Ứng dụng sang quốc gia nước ngoài hoặc điểm đến quốc gia bị cấm theo luật đó mà không có được trước và sau đó tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào ủy quyền của chính phủ. Bạn xác nhận rằng Bạn không phải là người mà Outfit7 bị cấm giao dịch kinh doanh theo luật hiện hành.

15.6 THAY ĐỔI

Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ cập nhật EULA này khi cần thiết để bảo vệ người dùng của mình, cung cấp thông tin hiện tại và đáp ứng các thay đổi về pháp lý và kỹ thuật. Phiên bản mới nhất của EULA sẽ chi phối việc Bạn sử dụng Ứng dụng của chúng tôi và sẽ có sẵn tại https://outfit7.com/eula/en/. Vui lòng kiểm tra trang web này thường xuyên để biết thêm về bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi EULA này bất cứ lúc nào bằng cách đăng phiên bản sửa đổi của EULA tại địa chỉ nêu trên. Việc bạn sử dụng Ứng dụng sau khi các thay đổi được tích hợp sẽ cấu thành việc Bạn chấp nhận các thay đổi.

15.7 THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khi Bạn muốn liên hệ với Outfit7 nếu có bất kỳ câu hỏi, khiếu nại hoặc yêu cầu nào liên quan đến Ứng dụng, Bạn nên truy cập trang web của Outfit7 theo địa chỉ https://outfit7.com/contact/ hoặc liên hệ [email protected].

15.8 CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU ĐỂ BÁN ỨNG DỤNG

Trong phạm vi mà luật hiện hành cho phép các bên tham gia giao dịch đồng ý về nơi chuyển quyền sở hữu đối với việc bán tài sản, Bạn đồng ý rằng quyền sở hữu đối với việc bán Ứng dụng (phần mềm được bán bằng cách tải xuống điện tử) sẽ chuyển qua nơi Outfit7 được đặt trụ sở.

OUTFIT7 LIMITED, CẬP NHẬT LẦN CUỐI THÁNG 3 NĂM 2020