(Cập nhật lần cuối ngày 15 tháng 2 năm 2024)

QUẢNG CÁO DỰA THEO SỞ THÍCH

Chúng tôi quảng bá các dịch vụ và Ứng dụng của mình trong các ứng dụng của chúng tôi và của nhà phát hành khác, đồng thời chúng tôi cũng cho phép các đối tác của mình quảng bá và quảng cáo hàng hóa và dịch vụ của họ trong Ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin thu thập được từ bạn với các đối tác quảng cáo của mình và họ có thể tái sử dụng những dữ liệu đó cho mục đích quảng cáo nhắm mục tiêu. Chúng tôi hoặc các đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo theo mối quan tâm hoặc được nhắm mục tiêu lại (''IBA''), nhưng chỉ dành cho ID thiết bị đã vượt qua ngưỡng tuổi và chưa chọn không tham gia IBA. Bằng cách sử dụng Ứng dụng của chúng tôi và không chọn một trong các tùy chọn từ chối, bạn đồng ý cho phép chúng tôi chuyển dữ liệu của bạn như được nêu bên dưới.

Chúng tôi có thể chuyển thông tin chúng tôi thu thập từ bạn, chẳng hạn như thông tin kỹ thuật, quảng cáo và thông tin sử dụng ứng dụng (ví dụ: nếu một thiết bị đã nhấp vào quảng cáo thể thao trong Ứng dụng của chúng tôi, để biết thêm thông tin, vui lòng xem Mục Thông tin và dữ liệu chúng tôi thu thập từ bạn trong Chính sách quyền riêng tư này) cũng như thông tin về độ tuổi và giới tính cho các đối tác quảng cáo của chúng tôi và họ có thể sử dụng lại dữ liệu đó cho mục đích quảng cáo nhắm mục tiêu. Chúng tôi cho phép các đối tác của mình phân phát quảng cáo của bên thứ ba được nhắm mục tiêu hoặc nội dung khác. Họ có thể đính kèm thông tin thu thập được từ Ứng dụng của chúng tôi với thông tin thu thập được từ các ứng dụng, trang web khác hoặc thông qua các dịch vụ khác, sau đó xây dựng hồ sơ và chuyển thông tin đến nhà cung cấp khác. Ví dụ: chúng tôi chuyển ID quảng cáo cho Facebook và họ sẽ khớp ID đó với ID Facebook của bạn, tổng hợp và xóa thông tin nhận dạng ban đầu. Bằng cách đó, nhà cung cấp khác có thể tiếp nhận hoặc thu thập thông tin về bạn và sử dụng thông tin để hiển thị quảng cáo nhắm mục tiêu. Nhà quảng cáo có thể chọn đối tượng theo vị trí, nhân khẩu học, lượt thích, từ khóa, độ tuổi và giới tính, sở thích, hành vi, kết nối và bất kỳ thông tin nào khác mà Facebook nhận được hoặc suy luận về người dùng. Chúng tôi hợp tác với một số nhà cung cấp IBA được liệt kê ở đây trong tiểu mục a) và trong Mục Chọn không tham gia của Chính sách quyền riêng tư này (''Bên thứ ba''). Khi cho phép Bên thứ ba tiến hành IBA, chúng tôi tuân thủ Nguyên tắc DAA có tại đây http://www.digitaladvertisingalliance.org/principles/.

Bạn luôn có tùy chọn không tham gia chia sẻ thông tin và dữ liệu của mình cho mục đích quảng cáo theo mối quan tâm. Khi bạn chọn không tham gia, bạn sẽ không ngừng nhận quảng cáo, mà các quảng cáo chỉ không dựa trên các chủ đề bạn thích, sở thích, hành vi, nhân khẩu học của bạn, v.v. Bạn có thể chọn không tham gia bằng cách chọn một trong các tùy chọn sau (để biết thêm thông tin, vui lòng đọc Mục “Chọn không tham gia” trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi):

a) Thông qua nhà cung cấp IBA bên thứ ba:

Nếu bạn chọn không tham gia bằng cách tuân theo một trong các cơ chế chọn không tham gia của nhà cung cấp IBA bên thứ ba, bạn sẽ ngừng nhận quảng cáo nhắm mục tiêu và quảng cáo theo mối quan tâm thông qua nhà cung cấp IBA đã chọn, nhưng bạn có thể tiếp tục nhận quảng cáo nhắm mục tiêu hoặc quảng cáo theo mối quan tâm thông qua các nhà cung cấp IBA khác. Để chọn không tham gia nhận quảng cáo theo mối quan tâm hoặc quảng cáo nhắm mục tiêu thông qua tất cả các nhà cung cấp IBA, vui lòng xem các tùy chọn không tham gia b) và c) bên dưới.

b) Thông qua "Cài đặt không theo dõi" trên điện thoại di động:

Bật "Giới hạn theo dõi quảng cáo" trên thiết bị iOS của bạn hoặc “Chọn không tham gia quảng cáo theo mối quan tâm” trên thiết bị Android của bạn.

c) Thông qua Ứng dụng của chúng tôi:

Lựa chọn "Chọn không tham gia IBA" trong cài đặt Ứng dụng của chúng tôi (nếu có).

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI VÀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Như được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này, “OUTFIT7”, "chúng tôi", “tất cả chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”, “của tất cả chúng tôi” đề cập đến Outfit7 Limited, được đăng ký tại 1st Floor Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London EC3M 6BN, United Kingdom, có địa chỉ kinh doanh và thanh toán tại Christaki Kranou 20, 2nd Floor, 4041 Limassol, Cyprus, và tất cả các công ty con của Outfit7 Limited.

Chính sách quyền riêng tư này là một phần và được kết hợp bằng cách tham chiếu đến Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối ("EULA"), chính sách sẽ điều chỉnh việc sử dụng tất cả các ứng dụng phần mềm mang nhãn hiệu "OUTFIT7" (“ứng dụng”), có thể hoạt động trên mọi loại máy tính thiết bị (bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết bị di động) và áp dụng cho việc bạn sử dụng Ứng dụng. Chính sách quyền riêng tư này đề cập đến cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển và lưu trữ thông tin nhận được về bạn và/hoặc thông tin nhận được về thiết bị máy tính của bạn thông qua việc bạn sử dụng Ứng dụng.

Bằng cách sử dụng Ứng dụng của chúng tôi, bạn đặc biệt đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của mình (bao gồm cả thông tin cá nhân) theo Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi có thể nhận và/hoặc bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin của mình (bao gồm cả thông tin cá nhân) bất cứ khi nào bạn liên hệ với chúng tôi hoặc sử dụng Ứng dụng. Như được mô tả chi tiết hơn bên dưới, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này (bao gồm thông tin cá nhân) với các chi nhánh của chúng tôi và với các đối tác bên thứ ba (như được định nghĩa bên dưới) và sử dụng thông tin đó theo cách phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn (bao gồm cả thông tin cá nhân) cùng với các thông tin khác để cung cấp và cải thiện sản phẩm, dịch vụ, nội dung và quảng cáo.

Để biết thông tin chung, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua https://outfit7.com/game-support/ và đối với các câu hỏi về quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email protected] hoặc liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí: +1 (256) 203-9712.

THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN

1. Thông tin và dữ liệu kỹ thuật

Chúng tôi thu thập dữ liệu kỹ thuật cần thiết để bạn sử dụng Ứng dụng của chúng tôi và dữ liệu kỹ thuật bổ sung cho phép chúng tôi duy trì và phân tích chức năng của Ứng dụng, để cá nhân hóa nội dung của Ứng dụng và để hiển thị quảng cáo.

Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị máy tính của bạn, bao gồm:

 • Địa chỉ IP; Mã quốc gia;
 • IDFA, IDFV, cùng khóa ứng dụng cho iOS, ID quảng cáo;
 • Ngôn ngữ; Địa phương (địa điểm nói một ngôn ngữ nhất định);
 • Múi giờ, thời gian bắt đầu/dừng phiên;
 • Trạng thái mạng (Wi-Fi, v.v.), loại và phiên bản trình cắm của trình duyệt;
 • Chuỗi tác nhân người dùng (UA), nền tảng, phiên bản SDK, dấu thời gian;
 • Đã cài đặt tất cả các ứng dụng Outfit7;
 • Thông tin kỹ thuật của thiết bị (ví dụ: mẫu và tên thiết bị, tên và phiên bản hệ điều hành, thông tin CPU, kích thước bộ nhớ, kích thước màn hình, chương trình cơ sở, phần mềm, nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động, nhà cung cấp dịch vụ mạng, mã định danh khóa API cho ứng dụng, chế độ tối, chế độ tiết kiệm pin, âm lượng, cỡ chữ);
 • Mã thông báo đẩy;
 • Chuỗi nhận dạng người chơi (chúng tôi chỉ thu thập chuỗi nhận dạng người chơi khi bạn đăng nhập vào Games Services của Google Play hoặc Game Center của Apple).

Ngoài ra, để phát quảng cáo video thông qua nhà cung cấp nền tảng video, chúng tôi có thể thu thập thông tin bổ sung về thiết bị của bạn, chẳng hạn như:

 • cờ "không theo dõi";
 • URL trang;
 • Mã iso của quốc gia được đặt trên thiết bị;
 • ngày tháng của thiết bị;
 • thông tin Giới hạn quảng cáo được bật hay tắt;
 • loại thiết bị (máy tính bảng hay không).

Ngoài ra, đối với người dùng thiết bị Android, chúng tôi tạo ID người dùng duy nhất và đối với người dùng thiết bị iOS, chúng tôi sử dụng IDFV để theo dõi việc bạn sử dụng Ứng dụng của chúng tôi.

Các phiên bản cũ hơn của Ứng dụng của chúng tôi vẫn có thể lấy thông tin như số UDID và số IMEI trên iOS. Nếu bạn muốn ngăn chặn điều này, vui lòng cập nhật Ứng dụng với phiên bản mới nhất hiện có trên App Store.

2. Dữ liệu và thông tin sử dụng quảng cáo và ứng dụng

Khi bạn sử dụng Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin bổ sung bằng cách sử dụng số nhận dạng thiết bị cho phép nhận dạng thiết bị của bạn. Thông tin đó được sử dụng cho mục đích quảng cáo và phân tích.

Các thông tin được thu thập bao gồm:

 • Những quảng cáo nào được hiển thị;
 • Khoảng thời gian quảng cáo được hiển thị và kích thước của quảng cáo;
 • Phản hồi về quảng cáo (nếu có), bao gồm cả lượt nhấp chuột vào quảng cáo;
 • Góc nhìn;
 • Thông tin sử dụng ứng dụng, (tần suất bạn sử dụng ứng dụng, thời gian bạn sử dụng ứng dụng, các sự kiện xảy ra trong ứng dụng, tiến trình trong ứng dụng, lượt mua hàng trong ứng dụng và giá trị, mức sử dụng tổng hợp, dữ liệu hiệu suất, giá trị sử dụng trọn đời của người dùng, v.v.).

3. Thông tin cá nhân truyền thống

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn thông qua Ứng dụng của chúng tôi, ngoại trừ duy nhất các số nhận dạng cố định (chẳng hạn như IDFA, IDFV, ID quảng cáo, địa chỉ IP). Số nhận dạng cố định là số nhận dạng không định danh cá nhân bạn nhưng có thể định danh duy nhất thiết bị của bạn. Một số luật (chẳng hạn như Hoa Kỳ) có thể coi thông tin nhận dạng duy nhất thiết bị của bạn là thông tin cá nhân.

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi và chúng tôi có thể xử lý thông tin không nhận dạng cá nhân khác có thể mang tính cá nhân đối với bạn như độ tuổi, năm sinh và giới tính của bạn, với điều kiện là thông tin về năm sinh và giới tính đó chỉ được thu thập cho những người dùng đã vượt qua ngưỡng tuổi trong Ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để cá nhân hóa nội dung của Ứng dụng và đối với những người dùng đã vượt qua ngưỡng tuổi và chưa chọn không tham gia quảng cáo theo hành vi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để hiển thị quảng cáo nhắm mục tiêu. Bạn có thể chọn không tham gia nhận quảng cáo nhắm mục tiêu bằng cách chọn một trong các tùy chọn được mô tả trong Mục “Chọn không tham gia” trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Khi bạn tự nguyện liên hệ trực tiếp với chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi (chẳng hạn như tên và họ, địa chỉ email của bạn). Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin liên hệ đó cho mục đích mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin này với bên thứ ba.

Nếu bạn muốn xóa thông tin liên hệ mà chúng tôi nhận được từ bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi, vui lòng gửi e-mail tới [email protected] và thông tin liên hệ của bạn sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Đối với Ứng dụng Tom Biết Nói Của Tôi, Ứng dụng My Talking Angela, Ứng dụng My Talking Hank, chúng tôi cũng thu thập thông tin về tên bạn đặt cho Tom/Angela/Hank và đánh giá của bạn về Ứng dụng (nếu có) và với Ứng dụng Talking Tom Bubble Shooter, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về biệt danh bạn chọn. Vui lòng không sử dụng tên thật của bạn.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

1. Tổng quát

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về bạn/thiết bị của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn và để vận hành doanh nghiệp của chúng tôi. Việc sử dụng như vậy của chúng tôi và các Đối tác của chúng tôi có thể bao gồm:

 • Cung cấp các dịch vụ của chúng tôi : phát triển, cung cấp và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và nội dung của chúng tôi, điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cung cấp các bản cập nhật phần mềm và hỗ trợ sản phẩm, tìm hiểu và phân tích các xu hướng liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng, quản lý Ứng dụng và thông tin liên lạc của khách hàng.
 • Hiển thị quảng cáo : hiển thị quảng cáo của bên thứ ba trong Ứng dụng của chúng tôi và hiển thị quảng cáo cho Ứng dụng của chúng tôi trong ứng dụng của nhà phát hành khác. Vui lòng xem thêm trong Mục Quảng cáo của Chính sách quyền riêng tư này.
 • Quảng cáo chéo : quảng cáo chéo các Ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi, nghĩa là chúng tôi có thể quảng cáo một trong các Ứng dụng của mình trong khi bạn đang chơi một Ứng dụng khác của chúng tôi.
 • Phân bổ và ngăn chặn gian lận cho mục đích quảng cáo : đối với một số Ứng dụng của mình, chúng tôi sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để phân bổ và ngăn chặn gian lận cho mục đích quảng cáo và cho mục đích tuân thủ quyền riêng tư. Vui lòng xem thêm trong Mục Theo dõi của Chính sách quyền riêng tư này.
 • Phân tích và nghiên cứu : hiểu và phân tích các xu hướng liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng, thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng của chúng tôi, dữ liệu về nơi Ứng dụng được tải xuống. Chúng tôi cũng có thể tạo báo cáo và phân tích cho mục đích nghiên cứu hay trí tuệ doanh nghiệp, chẳng hạn như để theo dõi các vấn đề hoặc xu hướng tiềm ẩn với Ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi hoặc để thử nghiệm các tính năng và nội dung trò chơi mới của chúng tôi. Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu nhận được từ Mạng xã hội bên thứ ba cho các phân tích nội bộ. Để chọn không tham gia phân tích, vui lòng truy cập Mục Chọn không tham gia của Chính sách quyền riêng tư này.

2. Thông báo trò chơi

Chúng tôi có hai loại thông báo trong Ứng dụng của mình: thông báo cục bộ và thông báo đẩy. Thông báo cục bộ theo ngữ cảnh và được gửi từ thiết bị, trong khi thông báo đẩy được gửi từ máy chủ. Thông báo đẩy không bao giờ được gửi cho người dùng tự định danh mình dưới 13 tuổi. Chúng tôi sử dụng các thông báo như vậy để nhắc bạn về các hoạt động của bạn trong Ứng dụng. Bạn sẽ chỉ nhận được thông báo đẩy nếu bạn đã đăng ký nhận các thông báo đó trong Ứng dụng. Để hủy đăng ký, vui lòng sử dụng các hướng dẫn được cung cấp bên dưới:

 • Đối với iOS: Bạn sẽ được yêu cầu chấp nhận hoặc từ chối thông báo đẩy sau khi Ứng dụng được tải xuống. Nếu bạn không chấp nhận, bạn sẽ không nhận được thông báo đẩy. Xin lưu ý rằng nếu bạn chấp nhận, một vài số điện thoại di động sẽ cho phép bạn tắt thông báo đẩy sau này bằng cách sử dụng cài đặt trên điện thoại di động của bạn. Để quản lý thông báo đẩy trên điện thoại di động của bạn, vui lòng làm theo các hướng dẫn sau: Mở menu Cài đặt của bạn và nhấn "Thông báo"; Tìm ứng dụng; Nhấn vào biểu tượng của Ứng dụng; Quản lý tùy chọn "Thông báo" bằng cách trượt TẮT hoặc BẬT.
 • Đối với Android và Windows: Sau khi Ứng dụng được tải xuống, bạn sẽ tự động nhận được thông báo đẩy. Bạn có thể quản lý thông báo đẩy trên điện thoại di động của mình bằng cách vào "màn hình thông tin" trên trang chủ của Ứng dụng và chọn tùy chọn "Cài đặt". Tại đây, có thể tắt thông báo đẩy bằng cách bỏ chọn tùy chọn "Thông báo" trong Ứng dụng.

Chúng tôi thu thập mã thông báo đẩy để chúng tôi có thể xác định xem bạn có đăng ký nhận thông báo đẩy hay không. Khi bạn quyết định hủy đăng ký nhận thông báo đẩy, các mã thông báo đẩy đó sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Để biết hạn chế về việc sử dụng thông tin, vui lòng xem Mục 'Quyền riêng tư của trẻ em' trong Chính sách quyền riêng tư này.

3. Khảo sát

Chúng tôi đang tiến hành các cuộc khảo sát để cải thiện dịch vụ của mình và bạn có thể tự do quyết định xem bạn có muốn giúp chúng tôi hay không.

Đôi khi, chúng tôi có thể tiến hành khảo sát trong ứng dụng và thu thập thông tin nhân khẩu học và sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ, tiếp thị và phát triển thương hiệu. Việc tham gia khảo sát là hoàn toàn tự nguyện. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin để khiến dịch vụ của chúng tôi hấp dẫn hơn đối với người dùng. Thông tin thu thập sẽ được giữ ẩn danh và ở dạng tổng hợp. Chúng tôi có thể thu thập thông những tin sau: độ tuổi và giới tính của người dùng ứng dụng, dù có người khác sử dụng ứng dụng hay không, độ tuổi và giới tính của những người thường xuyên sử dụng ứng dụng, đánh giá mức độ phổ biến của nhân vật chính, nhân vật nào được người dùng biết đến, ứng dụng nào được sử dụng phổ biến nhất, trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng ứng dụng một mình hay với người lớn, giới tính của người dùng đang chơi ứng dụng, các cách sử dụng ứng dụng khác nhau, đánh giá về các tính năng của ứng dụng, khoảng thời gian sử dụng ứng dụng, ứng dụng mà người dùng sở hữu, Sản phẩm Tom Biết Nói và Những Người Bạn nào đã được mua hoặc đã được xem xét, điều gì sẽ khiến ứng dụng trở nên hấp dẫn hơn và các thông tin khác cần thiết cho mục đích phân tích nội bộ, tiếp thị và phát triển thương hiệu.

Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba cho các cuộc khảo sát trong ứng dụng và họ có thể đặt các thẻ của họ trong Ứng dụng để thu thập dữ liệu không thể nhận dạng cá nhân từ thiết bị ("Dữ liệu thẻ") chỉ cho mục đích thực hiện cuộc khảo sát, chẳng hạn như để thu thập thông tin thiết bị chéo để cho phép loại bỏ trùng lặp đối tượng trên các thiết bị. Các nhà cung cấp này có thể sử dụng dữ liệu được thu thập từ khảo sát và Dữ liệu thẻ trên cơ sở ẩn danh và tổng hợp cùng với dữ liệu từ các đối tác khác ("Dữ liệu hợp nhất") để xuất bản báo cáo tổng hợp về hành vi và xu hướng trên mạng. Nếu bạn chọn không tham gia thực hiện khảo sát trong ứng dụng, vui lòng không nhấp vào nút khảo sát hoặc từ chối trả lời các câu hỏi khảo sát.

CÁCH CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN CHO CÁC BÊN THỨ BA

Chúng tôi không thể tự mình cung cấp tất cả các dịch vụ cần thiết để Ứng dụng hoạt động hiệu quả. Do đó, chúng tôi phải chia sẻ thông tin thu thập được với bên thứ ba, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ phân tích, nhà cung cấp dịch vụ theo dõi, nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác hỗ trợ Ứng dụng (gọi chung là "Đối tác"). Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân thiết bị của bạn (ví dụ: số nhận dạng cố định như IDFA, IDFV, ID quảng cáo và địa chỉ IP) nhằm mục đích cung cấp dịch vụ của chúng tôi, hiển thị quảng cáo, tiến hành phân tích và nghiên cứu cũng như để đo lường và hiệu suất chiến dịch quảng cáo từ Đối tác của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin như vậy để:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ phân tích của chúng tôi: Đối với một số Ứng dụng, chúng tôi sử dụng dịch vụ phân tích của bên thứ ba như BigQuery và Firebase Analytics cho mục đích cung cấp dịch vụ của chúng tôi, cũng như để tiến hành phân tích và nghiên cứu. Để biết thêm thông tin về cách dữ liệu của bạn được thu thập và xử lý, bạn có thể truy cập trang web "Cách Google sử dụng dữ liệu khi bạn sử dụng các trang web hoặc ứng dụng của đối tác của chúng tôi" tại www.google.com/policies/privacy/partners/. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã tích hợp dữ liệu Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển trên Google Play như Số lần hiển thị, Lượt tải xuống và Nguồn lưu lượng truy cập vào tài khoản Google Analytics để xem số lần mọi người đã xem hoặc tải xuống các ứng dụng của chúng tôi từ Google Play. Dữ liệu thiết bị mà chúng tôi chia sẻ với các nhà cung cấp đó được mã hóa. Các nhà cung cấp có thể chỉ định một ID ngẫu nhiên cho những dữ liệu này và họ không thể khớp ID đó lại với Bạn. Các nhà cung cấp dịch vụ phân tích bên thứ ba có quyền xử lý dữ liệu theo các chính sách quyền riêng tư của họ (http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/#nosharing) và việc thu thập và xử lý đó chỉ giới hạn ở việc tiết lộ theo cách tổng hợp, nhằm mục đích hiển thị các xu hướng về việc sử dụng dịch vụ của họ, cho các dịch vụ quảng cáo và mục đích tiếp thị. Chúng tôi có thể tổng hợp dữ liệu cho tính năng đối chuẩn.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây của chúng tôi: Chúng tôi lưu trữ thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn trên các máy chủ do các nhà cung cấp dịch vụ đám mây bên thứ ba của chúng tôi cung cấp, chẳng hạn như Google Cloud Platform và Dịch vụ sao lưu Android của Google.
 • Các nhà cung cấp phân bổ và phòng chống gian lận của chúng tôi: Đối với một số Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để phân bổ các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi, nhằm ngăn chặn gian lận và các mục đích tuân thủ quyền riêng tư. Vui lòng xem thêm trong Mục Theo dõi của Chính sách quyền riêng tư này.
 • Đối tác quảng cáo bên thứ ba: Chúng tôi đã ký hợp đồng với một số mạng quảng cáo bên thứ ba hỗ trợ chúng tôi phân phối quảng cáo cho bạn, cho phép chúng tôi tiếp tục cung cấp Ứng dụng miễn phí hoặc với chi phí thấp. Các đối tác quảng cáo bên thứ ba như vậy bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhà cung cấp quảng cáo được liệt kê tại http://outfit7.com/third-party-ad-providers/. Vui lòng xem thêm trong Mục Quảng cáo của Chính sách quyền riêng tư này.
 • Nhà cung cấp dịch vụ theo dõi bên thứ ba của đối tác quảng cáo: Đối với một số Ứng dụng, chúng tôi có thể cho phép các đối tác quảng cáo của mình theo dõi số lần hiển thị, số lần nhấp, số lượt cài đặt hoặc các chỉ số hiệu suất chiến dịch quảng cáo khác thông qua các nhà cung cấp dịch vụ theo dõi của họ nhằm mục đích đo lường hiệu suất chiến dịch quảng cáo của họ. Vui lòng xem thêm trong Mục Theo dõi của Chính sách quyền riêng tư này.
 • Công cụ hỗ trợ khách hàng tích hợp: Trong một số Ứng dụng của mình, chúng tôi cung cấp công cụ hỗ trợ khách hàng trong ứng dụng, cho phép người dùng nhận được câu trả lời nhanh hơn và dễ dàng hơn. Công cụ này cung cấp câu trả lời cho Câu hỏi thường gặp và cũng cho phép người dùng liên hệ với chúng tôi trong Ứng dụng. Công cụ hỗ trợ khách hàng trong ứng dụng do Zendesk cung cấp để họ xử lý dữ liệu, vui lòng xem chính sách quyền riêng tư của Zendesk có sẵn tại https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/privacy-policy/.
 • Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ video: Trong một số Ứng dụng của mình, chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ video bên thứ ba, JW Player, hỗ trợ chúng tôi cung cấp nội dung video cho bạn. Bạn có thể đọc thêm về các hoạt động xử lý dữ liệu của họ trong chính sách quyền riêng tư của họ có sẵn tại https://www.jwplayer.com/privacy/.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác: Đối với một số Ứng dụng, chúng tôi sử dụng Unity Software để phát triển các Ứng dụng đó. Đối với các dữ liệu do Unity xử lý, vui lòng xem chính sách quyền riêng tư của Unity có sẵn tại https://unity3d.com/legal/privacy-policy.

Chúng tôi có thể ký hợp đồng với các Đối tác bổ sung hoặc thay đổi các Đối tác hiện có trong tương lai để thực hiện bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến Ứng dụng. Những thay đổi này sẽ được cập nhật hai lần một năm hoặc kịp thời trong trường hợp có những thay đổi quan trọng trong hoạt động xử lý dữ liệu của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin của bạn (bao gồm cả thông tin nhận dạng cá nhân) để đáp ứng luật pháp, quy trình pháp lý, kiện tụng và/hoặc yêu cầu từ các cơ quan công quyền và chính phủ trong hoặc ngoài quốc gia cư trú của bạn. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn nếu chúng tôi xác định rằng vì mục đích an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề quan trọng khác của công chúng, việc tiết lộ là cần thiết hoặc phù hợp. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn nếu chúng tôi xác định rằng việc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi hoặc để bảo vệ hoạt động, người dùng hoặc trải nghiệm người dùng của chúng tôi. Ngoài ra, trong trường hợp tái tổ chức, sáp nhập hoặc mua bán, chúng tôi có thể chuyển bất kỳ và tất cả thông tin (bao gồm cả thông tin nhận dạng cá nhân) mà chúng tôi thu thập cho bên thứ ba có liên quan.

Đối với bất kỳ câu hỏi nào khác về việc thu thập thông tin của bên thứ ba, vui lòng tham khảo [email protected].

CÁCH ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi cố gắng tuân thủ các thông lệ chung được chấp nhận trong ngành liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin từ các Đối tác của chúng tôi và để hạn chế việc họ sử dụng các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi. Họ tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này, nhưng trong một số trường hợp, chúng tôi phải sử dụng chính sách quyền riêng tư của họ.

Chúng tôi cố gắng cam kết các Đối tác của mình chỉ sử dụng thông tin cho các mục đích như đã nêu trong Chính sách quyền riêng tư này. Bất kể những điều trên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng Đối tác của chúng tôi sẽ tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng hoặc thông lệ kinh doanh được chấp nhận. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin được cung cấp cho Đối tác của mình, nhưng chúng tôi không có quyền kiểm soát trực tiếp đối với việc họ sử dụng thông tin được thu thập và do đó bạn thừa nhận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ vi phạm quyền riêng tư nào của bên thứ ba và trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với các vi phạm Đối tác của chúng tôi chỉ giới hạn ở số tiền chúng tôi có thể nhận được dưới dạng bồi thường từ Đối tác của mình (án phí được miễn).

Một số Ứng dụng cho phép bạn gửi nội dung được tạo trong hoặc bởi Ứng dụng tới các trang web của bên thứ ba như Facebook, Vkontakte, Google Play Games, Game Center và YouTube. Những nội dung gửi này tuân theo các giao thức truyền thông tin của các bên thứ ba đó, được thiết kế để cho phép chia sẻ nội dung với các bên thứ ba đó.

QUẢNG CÁO

Khi bạn sử dụng Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo theo ngữ cảnh cho bạn. Để bật quảng cáo, chúng tôi cho phép các đối tác quảng cáo của mình thu thập số nhận dạng trực tuyến (chẳng hạn như ID quảng cáo trên Android và IDFA trên iOS), đó là những thông tin có thể được coi là thông tin cá nhân theo một số luật, nhưng họ chỉ nên sử dụng thông tin đó cho mục đích quảng cáo theo ngữ cảnh. Đối với bất kỳ mục đích nào khác, họ chỉ nên sử dụng thông tin trên cơ sở ẩn danh và tổng hợp.

Đối với một số vùng lãnh thổ, chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ với các đối tác quảng cáo của mình thông tin kỹ thuật, quảng cáo và sử dụng ứng dụng mà chúng tôi thu thập từ bạn (vui lòng xem Mục Thông tin và dữ liệu chúng tôi thu thập từ bạn trong Chính sách quyền riêng tư này) để cho phép đối tác quảng cáo của chúng tôi phân phối, nhắm mục tiêu và tối ưu hóa quảng cáo của bên thứ ba trong Ứng dụng của chúng tôi sao cho các quảng cáo bạn theo dõi sẽ phù hợp hơn với bạn và dựa trên việc sử dụng ứng dụng và thiết bị, hành vi và sở thích trực tuyến của bạn (điều này thường được gọi là quảng cáo theo mối quan tâm hoặc hành vi trực tuyến, hay chính là IBA) . Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ thông tin đó với các đối tác quảng cáo của mình để nhắm mục tiêu và tối ưu hóa quảng cáo cũng như khuyến mại trong các ứng dụng của chúng tôi và của nhà phát hành khác.

Chúng tôi sẽ luôn tuân thủ luật pháp hiện hành và thông lệ thị trường được chấp nhận; do đó, chúng tôi sẽ không sử dụng và chia sẻ thông tin cho mục đích quảng cáo theo hành vi cho những người dùng không vượt qua ngưỡng tuổi trong Ứng dụng của chúng tôi và cho những người đã chọn không tham gia IBA. Để biết thêm thông tin về quảng cáo theo hành vi và các nhà cung cấp IBA của chúng tôi, vui lòng xem Mục Quảng cáo theo mối quan tâm trong Chính sách quyền riêng tư này. Để chọn không tham gia chia sẻ thông tin và dữ liệu của bạn cho mục đích quảng cáo theo hành vi, vui lòng truy cập Mục Chọn không tham gia trong Chính sách quyền riêng tư này.

PHÂN BỔ

Khi bạn sử dụng Ứng dụng, chúng tôi hoặc các bên thứ ba vận hành công nghệ phân phối quảng cáo có thể sử dụng thông tin được ghi từ thiết bị của bạn bằng SDK, cookie, đèn hiệu web và các công nghệ khác để đảm bảo rằng quảng cáo phù hợp được hiển thị trong Ứng dụng và để tính toán số lượng quảng cáo duy nhất và lặp lại quan điểm của quảng cáo.

Đối với một số Ứng dụng của mình, chúng tôi sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu và phân bổ của bên thứ ba từ các nhà cung cấp dịch vụ của mình nhằm mục đích phân phối hiệu suất, khả năng hiển thị quảng cáo và tuân thủ quyền riêng tư của SDK bên thứ ba trong Ứng dụng của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các công cụ phân bổ và thu thập dữ liệu của bên thứ ba từ các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như AppsFlyer, nhằm mục đích đo lường hiệu suất và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi, hiển thị quảng cáo, tiến hành phân tích để cải thiện dịch vụ của chúng tôi và cho mục đích ngăn chặn gian lận. Những công cụ như vậy có thể sử dụng cookie, API và SDK trong Ứng dụng của chúng tôi để cho phép chúng thu thập và phân tích dữ liệu cũng như thông tin liên quan đến người dùng và thiết bị, chẳng hạn như số lần hiển thị, số lần nhấp, số lượt cài đặt hoặc các chỉ số hiệu suất chiến dịch quảng cáo khác và các sự kiện trong ứng dụng sau khi cài đặt.

Ngoài ra, Đối tác của chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ phân bổ của riêng họ (bao gồm và không giới hạn ở: SDK, cookie, đèn hiệu Web, bộ đệm HTTP, đối tượng được chia sẻ cục bộ và các công nghệ khác) để phân phối số lần hiển thị, số nhấp chuột, số lượt cài đặt hoặc các chỉ số hiệu suất chiến dịch quảng cáo khác nhằm mục đích đo lường hiệu suất chiến dịch quảng cáo của bên thứ ba.

MẠNG XÃ HỘI CỦA BÊN THỨ BA

1. Kết nối với các mạng xã hội của bên thứ ba

Một số Ứng dụng của chúng tôi sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như Google Play Games Service, Apple Game Center, Facebook, YouTube, Twitter hoặc Vkontakte ("Mạng xã hội của bên thứ ba"). Những Ứng dụng như vậy cho phép bạn đăng nhập vào tài khoản Mạng xã hội của bên thứ ba của mình để kết nối với Ứng dụng của chúng tôi bằng cách sử dụng tính năng “Đăng nhập bằng” hoặc "Kết nối với" trong Ứng dụng của chúng tôi. Bạn cũng có thể chia sẻ nội dung bạn đã tạo trong Ứng dụng trên Mạng xã hội của bên thứ ba. Bằng cách đăng nhập vào tài khoản Mạng xã hội của bên thứ ba của bạn để kết nối với Ứng dụng của chúng tôi hoặc bằng cách sử dụng Ứng dụng để chia sẻ nội dung trên Mạng xã hội của bên thứ ba đó, bạn cho phép chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng bất kỳ và tất cả thông tin, theo điều này Chính sách quyền riêng tư, mà bạn đã đồng ý rằng Mạng xã hội của bên thứ ba đó có thể cung cấp cho chúng tôi thông qua Giao diện lập trình ứng dụng (“API”). Bạn cho phép chúng tôi làm như vậy khi bạn "chấp nhận" hoặc "cho phép" (hoặc các điều khoản tương tự) kết nối một trong các Ứng dụng của chúng tôi với Mạng xã hội của bên thứ ba đó. Thông tin bạn cho phép chúng tôi truy cập sẽ tùy theo Ứng dụng và thông tin đó bị ảnh hưởng bởi cài đặt quyền riêng tư mà bạn và bạn bè của bạn thiết lập trên các Mạng xã hội của bên thứ ba đó. Bạn có thể kiểm soát và tìm hiểu thêm về các cài đặt này tại Mạng xã hội của bên thứ ba được đề cập. Vui lòng lưu ý, Mạng xã hội của bên thứ ba được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư, điều khoản và thỏa thuận giấy phép người dùng cuối của riêng họ và chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không kiểm soát được các hoạt động chia sẻ hoặc chính sách của bên thứ ba vận hành các trang web đó. Đối với các câu hỏi khác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

2. Dữ liệu chúng tôi có thể truy cập qua mạng xã hội của bên thứ ba

Nếu bạn sử dụng tính năng "Đăng nhập bằng" hoặc "Kết nối với", chúng tôi có thể truy cập và lưu trữ một số hoặc tất cả các thông tin sau, khi được bạn, Mạng xã hội của bên thứ ba và tùy chọn của bạn cho phép: (i) thông tin cơ bản của bạn từ hồ sơ công khai của bạn, chẳng hạn như tên, họ, ảnh hồ sơ, độ tuổi, giới tính và thông tin công khai khác; (ii) địa chỉ email, ID đăng nhập và/hoặc chuỗi định danh người chơi (iii) danh sách bạn bè của bạn; (iv) bất kỳ thông tin nào khác được nêu chi tiết và hiển thị cho bạn trong thông báo xuất hiện trong quá trình "Đăng nhập bằng" hoặc "Kết nối với". Chúng tôi có thể chia sẻ tên, ảnh hồ sơ và dữ liệu trò chơi của bạn (chẳng hạn như lượt di chuyển, tiến độ Ứng dụng và điểm số) đối với Ứng dụng hiện hành, với bạn bè của bạn, những người cũng đã sử dụng tính năng "Đăng nhập bằng" hoặc "Kết nối với" liên quan với Ứng dụng đó hoặc với các liên hệ của bạn trong tài khoản Mạng xã hội của bên thứ ba hiện hành.

Ngoài ra, Ứng dụng có thể yêu cầu bạn cho phép chúng tôi thay mặt bạn đăng lên các Mạng xã hội của bên thứ ba đó (ví dụ: ảnh, thiệp điện tử, video và cập nhật trạng thái). Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ chỉ làm điều đó nếu được bạn cho phép cụ thể và chúng tôi sẽ lưu trữ ID và tên đầy đủ của bạn cho mục đích nhận dạng người dùng. Thông tin khác sẽ chỉ được lưu trữ trong Ứng dụng trên thiết bị của bạn để Ứng dụng có thể giao tiếp trực tiếp với Mạng xã hội của bên thứ ba; Bản ghi âm giọng nói từ Ứng dụng cũng chỉ được thu thập và lưu trữ trong Ứng dụng theo yêu cầu của bạn.

3. Đồng ý hiển thị công khai dữ liệu trên mạng xã hội của bên thứ ba

Nếu bạn sử dụng Mạng xã hội của bên thứ ba để tham gia vào các hoạt động liên quan đến trò chơi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tham gia vào ban lãnh đạo, trò chơi nhiều người chơi hoặc tải xuống và tải lên nội dung, OUTFIT7 và các chi nhánh của OUTFIT7 cũng có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ, truyền tải và hiển thị công khai dữ liệu thống kê về chơi trò chơi (bao gồm điểm số, thứ hạng và thành tích) hoặc xác định nội dung do bạn tạo và chia sẻ với những người chơi khác. Dữ liệu nhận dạng cá nhân bạn được thu thập, sử dụng, lưu trữ và truyền tải theo Chính sách quyền riêng tư này.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA BÊN THỨ BA

Xin lưu ý rằng quyền truy cập và khả năng sử dụng cũng như tương tác của bạn với Ứng dụng có thể tuân theo các điều khoản và điều kiện nhất định cũng như chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cửa hàng ứng dụng, nền tảng phần mềm di động, nền tảng trò chơi trực tuyến, dịch vụ mạng xã hội, số liệu thống kê nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp thanh toán. Bạn công nhận và đồng ý rằng OUTFIT7 không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của bên thứ ba cũng như việc họ sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Ứng dụng của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Ví dụ: Ứng dụng có thể có ưu đãi từ các nhà quảng cáo bên thứ ba hoặc khả năng tham gia giao dịch với các thực thể đó. Xin lưu ý rằng trong khi sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba như vậy, bạn đang sử dụng các trang web, sản phẩm và dịch vụ được phát triển và quản lý bởi những người hoặc công ty không liên kết với hoặc do chúng tôi kiểm soát. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành động của những người hoặc công ty đó, nội dung trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ của họ, việc sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho họ hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào họ có thể cung cấp. Liên kết của chúng tôi với các bên thứ ba như vậy không cấu thành sự tài trợ hoặc liên kết của chúng tôi với những cá nhân hoặc công ty đó. Việc liên kết như vậy cũng không phải là sự chứng thực cho các chính sách hoặc thông lệ về quyền riêng tư hoặc bảo mật thông tin của bên thứ ba đó hoặc việc họ tuân thủ luật pháp. Thông tin do các bên thứ ba thu thập, có thể bao gồm những thông tin như thông tin vị trí hoặc chi tiết liên hệ, được điều chỉnh bởi các thông lệ về quyền riêng tư của họ. Các trang web hoặc dịch vụ khác này có thể đặt cookie của riêng họ hoặc các tệp khác trên thiết bị máy tính của bạn, thu thập thông tin hoặc lấy thông tin cá nhân từ bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu về thông lệ về quyền riêng tư của các bên thứ ba mà bạn tương tác.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự tương tác của bạn với các bên thứ ba đó, các yêu cầu thông tin do các bên thứ ba đó khởi xướng hoặc việc sử dụng, xử lý hoặc phổ biến thông tin sau đó mà bạn tự nguyện chọn cung cấp cho họ.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

Chúng tôi coi mình là công ty hướng đến gia đình, tuy nhiên, chúng tôi đã quyết định tự nguyện thực hiện các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em cao hơn mặc dù các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi không hướng đến và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi, chỉ ngoại trừ các số nhận dạng cố định như mô tả dưới đây. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân ngoài thông tin nhận dạng liên tục của trẻ dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để xóa những thông tin đó càng sớm càng tốt. Nếu bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ [email protected].

Để duy trì danh tiếng phù hợp với bối cảnh gia đình của các Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi đã giới hạn độ tuổi của một số tính năng trong Ứng dụng của mình để trẻ em dưới 13 tuổi không sử dụng được các tính năng này. Ngưỡng tuổi đang được tiến hành sau khi tải xuống một số Ứng dụng của chúng tôi cho các lãnh thổ cụ thể để đảm bảo quyền riêng tư và bảo vệ người dùng nhỏ tuổi đối với Ứng dụng của chúng tôi. Các tính năng cho phép khả năng thu thập và chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân, ngoại trừ số nhận dạng cố định, bị vô hiệu hóa đối với ID thiết bị của người dùng không vượt qua ngưỡng tuổi. Để đảm bảo an toàn cho người dùng, bạn không thể thay đổi độ tuổi sau đó. Chúng tôi không lưu trữ năm sinh của những người dùng tự nhận mình dưới 13 tuổi trong Ứng dụng của chúng tôi mà chỉ lưu trữ thông tin ID thiết bị của họ không vượt qua ngưỡng tuổi.

Thông tin cá nhân duy nhất mà chúng tôi thu thập từ những người dùng tự nhận mình dưới 13 tuổi nhằm mục đích cung cấp dịch vụ của chúng tôi là các số nhận dạng cố định (chẳng hạn như ID thiết bị, IDFA, IDFV, ID quảng cáo, ID do nhà phát hành cung cấp, địa chỉ IP). Các số nhận dạng cố định như vậy được sử dụng và chia sẻ với bên thứ ba chỉ để cung cấp hỗ trợ cho các hoạt động nội bộ nghĩa là đặt quảng cáo theo ngữ cảnh (bao gồm cả giới hạn tần suất), để xác thực người dùng hoặc cá nhân hóa nội dung trên Ứng dụng, để duy trì hoặc phân tích chức năng của Ứng dụng, cá nhân hóa nội dung của Ứng dụng (chẳng hạn như gửi thông báo đẩy), để thực hiện giao tiếp mạng nhằm bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của người dùng hoặc Ứng dụng, để đảm bảo tuân thủ pháp luật hoặc quy định.

Khi sử dụng số nhận dạng liên tục, chúng tôi sẽ không liên hệ với người dùng dưới 13 tuổi, hiển thị quảng cáo hành vi cho họ, cũng như không theo dõi hoặc lập hồ sơ người dùng. Ngoài ra, chúng tôi cố gắng để tất cả các đối tác quảng cáo của mình tuân thủ các tiêu chuẩn giống nhau về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ em như chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể chịu trách nhiệm nếu họ vi phạm các cam kết mà họ đã đưa ra cho chúng tôi về việc thu thập thông tin. Trong trường hợp xảy ra những vi phạm như vậy, bạn đồng ý rằng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi chỉ giới hạn ở số tiền mà chúng tôi có thể nhận được dưới dạng bồi thường cho những vi phạm từ đối tác quảng cáo của chúng tôi. Để biết thông tin chi tiết về việc tiết lộ cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được sử dụng liên quan đến người dùng dưới 13 tuổi, vui lòng nhấp vào đây. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc tiết lộ thông tin của bên thứ ba, vui lòng tham khảo [email protected]. Chúng tôi sẽ chỉ gửi thông báo đẩy cho những người dùng cho phép chúng tôi làm như vậy để thu hút họ về việc sử dụng Ứng dụng. Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo hướng dẫn trong mục Thông báo đẩy của Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng nội dung của thông báo đẩy sẽ luôn phù hợp với bối cảnh gia đình. Thông báo đẩy là cục bộ, theo ngữ cảnh và chỉ được gửi trong ứng dụng chứ không phải từ máy chủ hoặc kết hợp với thông tin người dùng khác.

Quyền riêng tư của trẻ em được đảm bảo bởi PRIVO: Chứng chỉ đảm bảo tuân thủ COPPA

Outfit7 Limited là thành viên của Chương trình chứng chỉ đảm bảo tuân thủ COPPA được đảm bảo quyền riêng tư của trẻ em từ PRIVO ("Chương trình"). Chứng chỉ Chương trình áp dụng cho các thuộc tính kỹ thuật số được liệt kê trên trang xác thực có thể xem được bằng cách nhấp vào Dấu PRIVO. PRIVO là một tổ chức bên thứ ba độc lập cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em được thu thập trực tuyến. Dấu chứng chỉ PRIVO COPPA được đăng trên trang này cho biết Outfit7 Limited đã thiết lập các thông lệ về quyền riêng tư tuân thủ COPPA và đã đồng ý tuân theo quy trình giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng và giám sát của PRIVO. Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về thông lệ quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại miễn phí +1 (256) 203-9712 hoặc thông qua [email protected]. Nếu bạn có thêm thắc mắc sau khi đã liên hệ với chúng tôi, bạn có thể liên hệ trực tiếp với PRIVO qua [email protected].

Chứng chỉ đảm bảo tuân thủ COPPA

Privo seal

CHỌN KHÔNG THAM GIA

Bạn luôn có thể chọn không để OUTFIT7 thu thập thông tin cá nhân của mình trong tương lai theo Chính sách quyền riêng tư này bằng cách gỡ cài đặt tất cả Ứng dụng khỏi mỗi thiết bị máy tính của bạn.

Chọn không tham gia IBA

 1. Thông qua các nhà cung cấp IBA bên thứ ba

Quảng cáo Facebook https://www.facebook.com/settings?tab=ads;

Quảng cáo InMobi http://www.inmobi.com/page/opt-out/;

Google (Ad Manager 360) https://www.google.com/ads/preferences/html/mobile-about.html;

Google (AdMob) https://www.google.com/ads/preferences/html/mobile-about.html;

AppLovin https://www.applovin.com/optout;

Smaato https://www.smaato.com/privacy/#section4;

Vungle https://vungle.com/opt-out/;

PubMatic https://pubmatic.com/legal/opt-out/#IBA;

Apple (Quảng cáo tìm kiếm) https://support.apple.com/en-us/HT202074;

Google (Ad Words) https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en;

Chartboost www.chartboost.com/useroptout;

Click Tech Limited (dba Yeahmobi) https://en.yeahmobi.com/html/privacypolicy/index.html;

Gameloft S.E. – Vui lòng xem Mục “Giới hạn theo dõi quảng cáo/Không theo dõi trong Chính sách cookie của Gameloft có sẵn tại http://www.gameloft.com/en-gb/legal/showcase-cookie-policy;

Mintegral (Mobvista) https://www.mintegral.com/en/privacy/#yourDataRights;

ironSource https://developers.ironsrc.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy/#how-to-control-your-info;

Fyber Monetization Ltd. https://www.fyber.com/privacy-policy/#user-choice;

A9.com, Inc. and Amazon Europe Core S.à.r.l https://www.amazon.com/adprefs;

The Rubicon Project, Inc https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/;

Anzu Virtual Reality LTD https://anzu.io/privacy,https://anzu.io/sub-processor-list/;

My.com B.V https://target.my.com/optout/;

Tappcelerator Media https://www.tappx.com/privacy-policy/#opt-out;

Snap Inc. https://support.snapchat.com/en-GB/a/advertising-preferences;

AppicPlay Co., Limited https://www.appicad.com/privacy-en/;

Firebase Analytics (Google Analytics for Firebase) https://policies.google.com/technologies/ads;

Verve Group, Inc. https://www.verve.com/opt-out/;

Bidmachine Inc. (Stack) https://bidmachine.io/sdk-opt-out/;

Aspiegel SE https://consumer.huawei.com/minisite/cloudservice/ads/privacy-statement.htm?country=EU&language=en-eu (please see section 5.4);

Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited https://consumer.huawei.com/minisite/cloudservice/ads/privacy-statement.htm?country=EU&language=en-eu (please see section 5.4);

TikTok https://support.tiktok.com/en/account-and-privacy/personalized-ads-and-data/personalization-and-data;

Algorix Technology Pte https://www.algorix.co/privacy-policy/#optout;

Index Exchange Inc. https://www.indexexchange.com/privacy/;

LoopMe Limited https://legal.loopme.com/privacy-center#opt-out;

ByteDance Pte. Ltd https://www.pangleglobal.com/privacy/enduser-en (please see Section IX. Quyền kiểm soát quảng cáo cá nhân hóa);

MobileFuse LLC https://mobilefuse.com/privacy-policy;

Unity Technologies SF https://unity.com/legal/privacy-policy

Opera Software Ireland Limited https://legal.opera.com/privacy/

Moloco, Inc. https://www.moloco.com/advertising-policy

Nếu bạn chọn không tham gia bằng cách tuân theo một trong các cơ chế chọn không tham gia của nhà cung cấp IBA bên thứ ba, bạn sẽ ngừng nhận quảng cáo theo mối quan tâm thông qua nhà cung cấp IBA đã chọn, nhưng bạn có thể tiếp tục nhận quảng cáo theo mối quan tâm hoặc quảng cáo nhắm mục tiêu thông qua các nhà cung cấp IBA khác. Để chọn không tham gia nhận quảng cáo theo mối quan tâm hoặc quảng cáo nhắm mục tiêu thông qua tất cả các nhà cung cấp IBA, vui lòng xem các tùy chọn không tham gia 2. và 3. bên dưới.

2. Thông qua "Cài đặt không theo dõi" trên điện thoại di động

Nếu bạn chọn không tham gia thông qua "Cài đặt không theo dõi" trong điện thoại di động của mình, tất cả các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo đều phải tuân thủ cài đặt "Không theo dõi" đó, nhưng chúng tôi không thể thay mặt họ đưa ra bất kỳ đảm bảo nào. Nếu bạn chọn tùy chọn không tham gia có sẵn thông qua Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chia sẻ ID quảng cáo của bạn với các nhà quảng cáo vì mục đích của IBA. Chúng tôi không đảm bảo về thông tin được cung cấp trước khi chọn không tham gia. Một số nhà cung cấp có thể triển khai các cơ chế từ chối bổ sung.

Nếu bạn bật "Giới hạn theo dõi quảng cáo" trên thiết bị iOS hoặc "Tắt quảng cáo theo mối quan tâm" trên thiết bị Android, bạn có thể khôi phục quảng cáo theo mối quan tâm bằng cách tắt cài đặt. Khi chọn không tham gia, bạn vẫn có thể thấy cùng một số lượng quảng cáo trên thiết bị di động của mình; tuy nhiên, những quảng cáo này có thể ít liên quan hơn vì chúng sẽ không dựa theo mối quan tâm của bạn. Các đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể tiếp tục phân phát quảng cáo cho bạn dựa trên thông tin phi cá nhân khác, chẳng hạn như quảng cáo liên quan đến nội dung của ứng dụng bạn đang sử dụng.

Thiết bị di động iOS hoặc Android của bạn có thể cung cấp cài đặt "Giới hạn theo dõi quảng cáo" hoặc "Chọn không tham gia quảng cáo theo mối quan tâm". Khi bạn đã chọn không tham gia sử dụng cài đặt này trên một thiết bị, các đối tác của chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin được thu thập từ thiết bị đó để phỏng đoán sở thích của bạn hoặc để phân phát quảng cáo đến thiết bị được nhắm mục tiêu dựa trên mối quan tâm theo phỏng đoán của bạn.

Bạn có thể tìm thấy cài đặt cho thiết bị di động của mình bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới hoặc liên hệ với nhà cung cấp thiết bị của bạn.

Lý do chuyển từ ID thiết bị sang Số nhận dạng quảng cáo là nhà quảng cáo chỉ có thể sử dụng số nhận dạng này cho quảng cáo và không cho mục đích nào khác, trong khi người dùng có thể chọn không tham gia theo dõi thông qua cài đặt của điện thoại di động. Số nhận dạng quảng cáo là số nhận dạng ẩn danh cho mục đích quảng cáo cho phép người dùng đặt lại số nhận dạng của họ hoặc chọn không tham gia quảng cáo theo mối quan tâm. Các bên tham gia quảng cáo có nghĩa vụ tuân theo lựa chọn của người dùng để từ chối theo dõi theo nguyên tắc của cửa hàng ứng dụng.

THIẾT BỊ IOS

 • iOS 7 trở lên

Vào mục Cài đặt > Chọn Quyền riêng tư > Chọn Quảng cáo > Bật cài đặt "Giới hạn theo dõi quảng cáo"

 • iOS 6

Vào mục Cài đặt > Chọn Cài đặt chung > Chọn Giới thiệu > Chọn Quảng cáo > Bật cài đặt "Giới hạn theo dõi quảng cáo"

Thông tin thêm về cài đặt iOS có thể được tìm thấy tại đây: https://support.apple.com/en-us/HT202074

THIẾT BỊ ANDROID

Đối với thiết bị Android có OS 2.2 trở lên và Dịch vụ của Google Play Services phiên bản 4.0 trở lên:

Mở ứng dụng Cài đặt Google của bạn \> Quảng cáo \> Bật "Chọn không tham gia quảng cáo theo mối quan tâm”

3. Thông qua các ứng dụng của chúng tôi

Chúng tôi đã tạo tùy chọn không tham gia trong một số Ứng dụng của mình. Bạn có thể chọn nó bằng cách truy cập ''Màn hình thông tin'', ''Cài đặt'' và đánh dấu vào ''Tắt Quảng cáo dựa theo sở thích''. Chọn tùy chọn này có nghĩa là bạn vẫn sẽ được phân phối quảng cáo, nhưng chúng sẽ không được điều chỉnh theo mối quan tâm của bạn. Nếu bạn quyết định chọn không tham gia quảng cáo hoàn toàn, bạn có thể mua hàng trong ứng dụng để làm như vậy hoặc bạn có thể xóa Ứng dụng.

MUA HÀNG TRONG ỨNG DỤNG

Ứng dụng của chúng tôi cho phép mua hàng trong ứng dụng. Chúng tôi không xử lý thanh toán cho mục mua hàng trong ứng dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn. Giao dịch thanh toán cho mục mua hàng trong ứng dụng được hoàn thành thông qua cửa hàng ứng dụng từ tài khoản cửa hàng ứng dụng của bạn. Mọi quy trình sau mua hàng đều do cửa hàng ứng dụng kiểm soát và tuân theo các điều khoản cụ thể của cửa hàng ứng dụng đó.

Để biết thêm thông tin về mua hàng trong ứng dụng trong Ứng dụng của chúng tôi, vui lòng xem Mục Mua hàng trong ứng dụng của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối có sẵn tại http://outfit7.com/eula/.

TÍNH NĂNG QUYỀN RIÊNG TƯ ĐẶC BIỆT TRONG MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TÔI

Một số Ứng dụng của chúng tôi cung cấp cho bạn tùy chọn nói chuyện với nhân vật ảo của các Ứng dụng đó. Tất cả các Ứng dụng của chúng tôi cung cấp tính năng như vậy sẽ luôn yêu cầu bạn cho phép truy cập trước vào micrô trên thiết bị của bạn. Nếu bạn quyết định cấp quyền cho chúng tôi, nhân vật ảo sẽ có thể lặp lại những gì bạn nói với nó. Vui lòng lưu ý rằng Ứng dụng của chúng tôi không có chức năng ghi lại âm thanh, vì vậy những gì bạn nói với nhân vật ảo không được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi, nó chỉ được Ứng dụng sử dụng để lặp lại theo bạn trong thời gian thực. Nếu bạn quyết định không cấp cho chúng tôi quyền truy cập micrô trên thiết bị của mình, nhân vật ảo sẽ không thể lặp lại theo bạn.

Một số Ứng dụng của chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng thi đấu và tương tác với bạn bè trên Facebook, nhưng bạn cần phải đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình. Bằng cách đó, Ứng dụng sẽ nhận được hồ sơ công khai của bạn và danh sách bạn bè. Nếu bạn không muốn chia sẻ danh sách bạn bè với Ứng dụng, bạn có thể bỏ chọn ô bên cạnh quyền chia sẻ danh sách bạn bè trong thông báo xuất hiện trong phần "Đăng nhập bằng Facebook". Nếu bạn chọn đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình, Ứng dụng sẽ hiển thị hồ sơ công khai của bạn cho bạn bè trên Facebook của bạn.

Một số Ứng dụng của chúng tôi có thể được phát ở chế độ một người hoặc nhiều người chơi. Trong chế độ nhiều người chơi, bạn có thể chơi các trận đấu với những người chơi ngẫu nhiên hoặc bạn bè trên Facebook của mình. Những ứng dụng như vậy sẽ yêu cầu bạn chọn tên của mình. Vui lòng không sử dụng tên thật của bạn. Bạn luôn có thể thay đổi tên của mình bằng cách đi tới "Cài đặt" và chọn "Thay đổi tên". Tên bạn nhập và thứ hạng của bạn sẽ được hiển thị công khai khi chơi với những người chơi ngẫu nhiên trong chế độ nhiều người chơi. Để chơi các trận đấu với bạn bè trên Facebook của bạn, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình. Bằng cách đó, Ứng dụng sẽ nhận được hồ sơ công khai của bạn và danh sách bạn bè. Nếu không muốn chia sẻ danh sách bạn bè với Ứng dụng, bạn có thể bỏ chọn ô bên cạnh danh sách. Tuy nhiên, bạn không thể chơi các trận đấu với bạn bè trên Facebook của mình mà không cấp cho Ứng dụng quyền chia sẻ hồ sơ công khai của bạn. Nếu bạn chọn đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình, ứng dụng sẽ hiển thị hồ sơ công khai của bạn khi chơi với bạn bè trên Facebook hoặc người chơi ngẫu nhiên.

Một số Ứng dụng của chúng tôi cung cấp cho bạn tùy chọn kết nối thiết bị của bạn với một thiết bị giải trí, ví dụ như một bộ phát trực tiếp và tương tác GameBud™ Talking Tom® ("Thiết bị giải trí"). Ở những lãnh thổ mà Thiết bị giải trí có sẵn để mua, tất cả Ứng dụng của chúng tôi cung cấp tính năng kết nối như vậy sẽ cung cấp cho người dùng tùy chọn kết nối với Thiết bị giải trí trong Cài đặt ứng dụng. Để kết nối với Thiết bị giải trí của bạn, Ứng dụng của chúng tôi sẽ cần sử dụng Bluetooth trên thiết bị của bạn để tìm Thiết bị giải trí của bạn. Trên iOS, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cho phép truy cập Bluetooth trước. Trên Android, chúng tôi sẽ có thể tự động quét tìm Thiết bị giải trí nếu Bluetooth của bạn được bật, nếu không, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cho phép chúng tôi bật Bluetooth trên thiết bị của bạn. Nếu bạn quyết định cấp quyền cho chúng tôi, Thiết bị giải trí của bạn sẽ có thể kết nối với Ứng dụng của chúng tôi và phản hồi về thành tích cũng như tiến độ của bạn trong Ứng dụng. Nếu bạn quyết định không cấp quyền cho chúng tôi, chức năng kết nối trò chơi trên Thiết bị giải trí của bạn sẽ không hoạt động. Vui lòng lưu ý rằng các thông lệ về quyền riêng tư đối với Thiết bị giải trí của bạn không tuân theo chính sách quyền riêng tư này. Vui lòng truy cập chính sách quyền riêng tư của Huge Play có sẵn tại http://gamebud.com/talkingtom/privacy để tìm hiểu thêm về các thông lệ về quyền riêng tư đối với Thiết bị giải trí của bạn.

BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi đã thực hiện: các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ tính bí mật, an ninh và tính toàn vẹn của thông tin được thu thập và để ngăn chặn truy cập trái phép và sử dụng thông tin trái với Chính sách quyền riêng tư này. Mặc dù chúng tôi sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo rằng thông tin của bạn vẫn an toàn khi được chúng tôi lưu giữ, xin lưu ý rằng không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể xuyên thủng.

TÍNH TOÀN VẸN CỦA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi cố gắng giúp bạn giữ cho thông tin của mình chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn có thể truy cập, kiểm tra và đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin của mình như được mô tả bên dưới.

TIẾP CẬN THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi nỗ lực hết sức để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi (thông tin được liên kết với tài khoản của bạn). Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi sửa hoặc xóa thông tin nếu chúng tôi không bắt buộc phải lưu giữ thông tin đó theo luật hoặc cho các mục đích kinh doanh hợp pháp.

Chúng tôi có thể từ chối xử lý các yêu cầu lặp đi lặp lại một cách bất hợp lý, đòi hỏi nỗ lực kỹ thuật không tương xứng, gây nguy hiểm cho quyền riêng tư của người khác, cực kỳ phi thực tế hoặc đối với những yêu cầu mà luật pháp địa phương không yêu cầu quyền truy cập. Các yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa liên quan đến thông tin cá nhân của bạn có thể được gửi tới [email protected]. Đối với một số Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể phát triển chức năng yêu cầu xóa trong ứng dụng có thể được sử dụng ngoài địa chỉ ở trên.

Đối với các thắc mắc về Quyền riêng tư, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua [email protected] hoặc liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí: +1 (256) 203-9712.

CHUYỂN THÔNG TIN TRÊN PHẠM VI QUỐC TẾ

Chúng tôi hoạt động trên toàn cầu, do đó, chúng tôi có thể, vì các mục đích được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, chuyển thông tin của bạn cho các tổ chức liên kết của chúng tôi và/hoặc cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác xuyên biên giới và từ quốc gia hoặc khu vực tài phán của bạn đến các quốc gia hoặc khu vực tài phán khác trên thế giới. Vui lòng lưu ý rằng các quốc gia và khu vực pháp lý này có thể không có luật bảo vệ dữ liệu giống như khu vực pháp lý của bạn, nhưng bất cứ nơi nào thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi chuyển, lưu trữ hoặc xử lý, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ quyền riêng tư cho thông tin cá nhân của bạn.

LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn đến khi nào còn cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể lưu trữ thông tin lâu hơn, nhưng chỉ theo cách mà thông tin đó không thể được theo dõi lại cho bạn. Chúng tôi xóa thông tin ngay khi chúng tôi không cần chúng cho việc cung cấp dịch vụ của mình trừ khi thời gian lưu giữ lâu hơn được yêu cầu hoặc được luật pháp hiện hành cho phép.

Việc lưu trữ có thể khác nhau tùy thuộc vào lãnh thổ thu thập thông tin và luật hiện hành, nhưng chúng tôi luôn cố gắng lưu trữ thông tin chỉ khi cần thiết cho mục đích cung cấp, cải thiện hoặc cá nhân hóa dịch vụ của chúng tôi.

XÓA THÔNG TIN

Khi thông tin không còn cần thiết, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó bằng các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin khỏi bị truy cập hoặc sử dụng trái phép.

THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI

Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách quyền riêng tư này khi cần thiết để bảo vệ người dùng của mình, cung cấp thông tin hiện tại và đáp ứng các thay đổi về pháp lý và kỹ thuật. Phiên bản mới nhất của Chính sách quyền riêng tư sẽ chi phối việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn và sẽ có sẵn tại http://outfit7.com/privacy/.

Nếu bạn yêu cầu các phiên bản bằng cách thông báo cho chúng tôi qua [email protected], chúng tôi sẽ gửi cho bạn tất cả các bản cập nhật của Chính sách quyền riêng tư này vào email của bạn. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ cập nhật quan trọng nào của Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi bằng biểu ngữ trong ứng dụng và liên kết.

CÂU HỎI VỀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về Chính sách quyền riêng tư hoặc quá trình xử lý thông tin của OUTFIT7, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email protected], hoặc liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí: +1 (256) 203-9712.

Chính sách quyền riêng tư của OUTFIT7, phiên bản 20.11, cập nhật ngày 15 tháng 2 năm 2024