CHÍNH SÁCH VIDEO CỦA OUTFIT7

Như được sử dụng trong Chính sách video này, “Outfit7”, “chúng tôi”, “tất cả chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”, “của tất cả chúng tôi” đề cập đến Outfit7 Limited, được đăng ký tại 1st Floor Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, EC3M 6BN London, United Kingdom, có địa chỉ kinh doanh và thanh toán tại Christaki Kranou 20, 2nd Floor, 4041 Limassol, Cyprus, và tất cả các công ty con của Outfit7 Limited.

Chính sách video này là một phần và được kết hợp bằng cách tham chiếu đến Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối ("EULA"), chính sách sẽ điều chỉnh việc sử dụng tất cả các ứng dụng phần mềm (“ứng dụng”) mang nhãn hiệu “OUTFIT7” có thể hoạt động trên mọi loại thiết bị điện toán (bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết bị di động) và áp dụng cho việc bạn sử dụng Ứng dụng và/hoặc https://outfit7.com, https://talkingtomandfriends.com và bất kỳ trang web và/hoặc URL nào khác có thể thay thế hoặc có thể được thêm vào danh sách các trang web do chúng tôi xuất bản và liên kết với Chính sách video này (“Trang web”). Ngoài ra và đối với bất kể điều gì trái ngược được nêu ở đây, Chính sách video này cũng chi phối việc sử dụng tất cả nội dung video OUTFIT7 được xuất bản trên Tài khoản mạng xã hội (bao gồm nhưng không giới hạn ở các kênh Facebook, Twitter, Instagram và Pinterest) và YouTube.

Khi đồng ý với EULA và/hoặc sử dụng Ứng dụng, Trang web, Tài khoản mạng xã hội hoặc kênh YouTube, như được định nghĩa ở trên, bạn đồng ý và muốn được ràng buộc theo các điều khoản của Chính sách video này. Bạn được phép tạo (các) video (“Video”), sử dụng Ứng dụng, hình ảnh video, đoạn phim, nhạc, âm thanh, lời nói hoặc bất kỳ nội dung nào khác từ Outfit7 (“Nội dung Outfit7”), tuân theo các giới hạn và quy tắc sau:

 • SỬ DỤNG PHI THƯƠNG MẠI. Bạn không được phép tính bất kỳ loại phí nào từ người dùng để xem hoặc truy cập Video của bạn. Trừ khi bạn nhận được sự chấp thuận trước bằng văn bản từ Outfit7, bạn cũng không được phép bán hoặc cấp phép bất kỳ hình thức thanh toán nào cho Video của mình. Outfit7 bảo lưu quyền đưa ra khiếu nại về khả năng kiếm tiền trên các Video có Nội dung Outfit7. Trong phạm vi Outfit7 không đưa ra xác nhận về khả năng kiếm tiền trên các Video có Nội dung Outfit7, bạn có thể kiếm tiền từ các Video đó bằng cách sử dụng quảng cáo; trong đó, bạn tự chịu trách nhiệm đảm bảo rằng quảng cáo đó tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật pháp, quy tắc, quy định và chính sách nhà phát triển hiện hành.
 • SỬ DỤNG HẠN CHẾ. Chỉ cho phép sử dụng hạn chế Nội dung Outfit7 trong Video của bạn. Mỗi phân đoạn không cắt liên tục được lấy từ Nội dung Outfit7 và đưa vào Video của bạn không được quá 10 giây. Bất kể điều gì trái ngược được nêu ở đây hay giới hạn nói trên không áp dụng cho Video hiển thị lối chơi từ các ứng dụng chính hãng của Outfit7 như được định nghĩa ở bên dưới.
 • KHÔNG SAO CHÉP. Chính sách video này dành cho các Video bao gồm việc sửa đổi quảng cáo trên Nội dung Outfit7, do đó, việc sao chép nội dung Outfit7 đơn giản là không phù hợp với Chính sách video này và Outfit7 bảo lưu quyền xóa hoặc kiếm tiền (toàn bộ hoặc một phần) bất kỳ Video nào chỉ sao chép Nội dung Outfit7.
 • SỬ DỤNG PHÙ HỢP. Outfit7 là một công ty hướng đến gia đình, do đó bạn không được phép tạo và đăng Video chứa hình ảnh khỏa thân, nội dung khiêu dâm, nội dung bạo lực hoặc đồ họa, nội dung thù hận, có hại hoặc nguy hiểm, nội dung xúc phạm, nội dung gây tổn hại thương hiệu hoặc bất kỳ nội dung không phù hợp nào khác gây ra những tuyên bố giật gân hoặc bôi nhọ sai trái, không trung thực, mang tính miệt thị về Outfit7 và/hoặc các sản phẩm, nhân viên và đại lý của Outfit7.
 • CHỈ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI GỐC. Bạn được phép tạo và đăng Video thể hiện lối chơi từ các ứng dụng chính hãng của Outfit7. Xin lưu ý rằng có một số ứng dụng trực tuyến gian lận sử dụng Nội dung Outfit7 và Outfit7 sẽ yêu cầu xóa bỏ vô điều kiện bất kỳ Video nào vi phạm tài liệu bản quyền của Outfit7.
 • KHÔNG GIAN LẬN HOẶC XÂM NHẬP. Bạn không được phép tạo, đăng và quảng bá các Video giải thích cho hành vi gian lận và/hoặc xâm nhập vào ứng dụng Outfit7.
 • KHÔNG THAY ĐỔI. Bản ghi lối chơi trong Ứng dụng của Outfit7 phải thể hiện đúng chế độ xem, không bị thay đổi như được hiển thị trên màn hình, các thay đổi không được phép bao gồm nhưng không giới hạn ở các thay đổi về hướng hoặc tỷ lệ khung hình và lọc màu.
 • THỂ HIỆN RÕ VIDEO LÀ SẢN PHẨM CỦA NGƯỜI DÙNG. Bạn không được phép tạo và đăng các Video ngụ ý rằng Outfit7 là người sáng tạo hoặc nhà tài trợ cho các Video của bạn hoặc theo cách mà người xem có thể hiểu rằng Video đó là bản phát hành chính thức của Outfit7.
 • TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU SÁNG TẠO. Ngoài Nội dung Outfit7, không sử dụng bất kỳ tài liệu sáng tạo nào của bên thứ ba trong các Video của bạn, trừ khi bạn đã nhận được sự chấp thuận trước bằng văn bản của họ hoặc đã mua giấy phép thích hợp từ bên thứ ba đó. Outfit7 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại bản quyền nào từ các bên thứ ba đó.
 • KHÔNG TẢI XUỐNG NGOẠI TUYẾN. Bạn không được phép tải xuống bất kỳ Video Outfit7 chính thức nào từ bất kỳ nền tảng trực tuyến nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở YouTube, Youku, Vimeo, VKontakte, Facebook Live) và phổ biến bản sao đơn giản của các Video đó trên nền tảng trực tuyến khác, tạo bất kỳ tác phẩm phái sinh nào của các Video đó và/hoặc cung cấp chúng để tải xuống ngoại tuyến.
 • KHÔNG PHÁT TRỰC TIẾP TRỰC TUYẾN. Trong mọi trường hợp, Video của bạn có Nội dung Outfit7 sẽ không được phát dưới dạng sự kiện phát trực tiếp trên bất kỳ nền tảng phân phối nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.
 • KHÔNG CHỨA DỮ LIỆU LỪA ĐẢO. Bạn không thể sử dụng siêu dữ liệu gây hiểu lầm và/hoặc không liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở tiêu đề, mô tả, thẻ), bao gồm nhãn hiệu của Outfit7 trong Video đã xuất bản.

HÌNH THU NHỎ. Bạn không được phép sao chép các mô tuýp sử dụng trong hình thu nhỏ YouTube gốc của Outfit7 và/hoặc sử dụng đồ họa xã hội/quảng cáo chính thức của Outfit7 cho hình thu nhỏ.

Outfit7 có quyền tự quyết định riêng của mình để xác định Video nào là phù hợp với các giới hạn và quy tắc nêu trên. Việc không tuân thủ Chính sách video này có thể dẫn đến việc Outfit7 thực hiện hành động xóa các Video của bạn mà không có bất kỳ thông báo và trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH VIDEO CỦA CHÚNG TÔI

Vui lòng thường xuyên kiểm tra https://outfit7.com/video-policy/ để biết các thay đổi đối với Chính sách video của chúng tôi. Outfit7 có quyền thay đổi Chính sách video này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua https://outfit7.com/contact/.

Chính sách video của OUTFIT7, phiên bản 1.2, cập nhật lần cuối vào tháng 9 năm 2019